Haemme kahta väitellyttä tutkijaa

NetResilience

Väestöliitto hakee kahta väitellyttä tutkijaa sosiaalisia verkostoja, syntyvyyttä ja väestönmuutosta koskevaan tutkimukseen.

Tutkijat työskentelevät Väestöntutkimuslaitoksella tutkimuskonsortiossa Social networks, fertility and wellbeing in ageing populations: Building demographic resilience in Finland (NetResilience), jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN).

Toinen palkattavista tutkijoista osallistuu myös pohjoismaiseen sosiaalisia verkostoja tutkivaan hankkeeseen The Network Dynamics of Ethnic Integration (NordNet).

Noin kolmen vuoden työsuhteet alkavat 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 30.11.2021 (hakuaikaa jatkettu).

Lue lisää ja jätä hakemus!

Research positions in fertility and network studies

Two positions as a postdoctoral research fellow in the fields of fertility and social network studies are available at the Population Research Institute, Väestöliitto – Family Federation of Finland in Helsinki, 2022-2024 (around three years).

These positions are associated with the international research project Social networks, fertility and wellbeing in ageing populations: Building demographic resilience in Finland (NetResilience). The NetResilience consortium is funded by the Strategic Research Council at the Academy of Finland

One of the positions is also associated with Nordforsk research project The Network Dynamics of Ethnic Integration (NordNet).

Tentative starting date: 1. Jan 2022 (no later than May 2022)

Application deadline: 30 November 2021 (extended deadline)

Read more and apply!