Haemme tutkijaa ikääntyneiden pari- ja perhesuhteiden tutkimukseen

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos ja Turun yliopisto hakevat väitellyttä tutkijaa tutkimuskonsortioon Social networks, fertility and wellbeing in ageing populations: Building demographic resilience in Finland (NetResilience).

Etsimme tiimiimme itsenäistä ja luovaa tutkijaa, joka hyödyntää erityisesti Survey of Health, Ageing and Retirement (SHARE) -kyselyaineistoa ja sen sosiaalisia verkostoja koskevaa osaa tutkiakseen 50 vuotta täyttäneiden parisuhteita, ja erityisesti sosiaalisten verkostojen vuorovaikutusta parisuhdehistorian, parisuhteita koskevien toiveiden, muiden läheisten ihmissuhteiden sekä fyysisen ja psyykkisen terveyden kanssa.

Hakijalta edellytetään hyväksytty tai loppusuoralla oleva väitöskirja väestötieteestä, sosiologiasta, tilastotieteestä, psykologiasta, ekologiasta tai vastaavalta tieteenalalta, sekä kiinnostunut perheiden, ihmisen sosiaalisuuden ja hyvinvoinnin tutkimuksesta. Erinomaiset tilastoanalyyttiset taidot, rekisteri- ja kyselyaineistojen analyysitaidot ja sujuva akateeminen englanti ovat keskeisiä vaatimuksia. Kokemus sosiaalisten verkostojen analyysimenetelmistä ja SHARE-aineistosta katsotaan eduksi.

Noin kolmen vuoden työsuhde alkaa 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan. Tutkijan työntekopaikka on Väestöliitto ja hän tekee yhteistyötä Turun yliopistossa olevan tutkimusryhmän kanssa

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 31.12.2021. (Hakuaikaa pidennetty)

Lue lisää ja jätä hakemus!