Jaana Syrjälä,  Hallinto, Johtoryhmä, Viestintä

Jaana Syrjälä.

Jaana Syrjälä

Viestintäjohtaja

Jaana Syrjälä on työskennellyt Väestöliitossa vuodesta 2004 alkaen. Hän vastaa Väestöliiton viestinnän strategisesta suunnittelusta ja tiedonkulun kehittämisestä Väestöliiton sisällä ja Väestöliitosta ulospäin. Brändin kehittäminen, sen yhdenmukaisuuden säilyttäminen ja jalkauttaminen ovat tärkeä osa hänen työtään. Entisenä toimittajana hän tekee mielellään myös mediatyötä ja erilaisia yhteistyöhankkeita median edustajien kanssa.

Jaana suunnittelee ja kehittää vaikuttamisviestintää sekä osallistuu Väestöliiton vaikuttamistyöhön. Hän ideoi ja järjestää viestintäkoulutuksia sekä kehittää viestintäyhteistyötä Väestöliiton sisällä. Ja luonnollisesti – kehittää ja ylläpitää Väestöliiton verkkosivustoa.

Jaana on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.