Milla Sinnemäki (opintovapaalla),  Vanhemmuus

Milla Sinnemäki

Milla Sinnemäki (opintovapaalla)

Perhesuhteiden asiantuntija, VTM, sosiaalipsykologia

  • milla.sinnemaki@vaestoliitto.fi

  • 040 6759470