Lisätietoja

Elina Korhonen

09 2280 5176

etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

 

Seksuaalioikeudet

Väestöliiton Väestötietosarja 29. 52 s. 2019.

Julkaisu antaa kattavan kuvan seksuaalioikeuksista osana ihmisoikeuksia ja selventää niiden suhdetta kestävään kehitykseen. 

Kaikilla ihmisillä on oikeus omaan seksuaalisuuteen, oikeus tietoon seksuaalisuudesta, oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi, oikeus seksuaaliterveyspalveluihin, oikeus näkyä, oikeus yksityisyyteen sekä oikeus vaikuttaa. Lisäksi julkaisu sisältää esimerkkejä ja konkreettisia ideoita, miten seksuaalioikeudet voi ottaa huomioon käytännön työssä.

Julkaisu on kirjoitettu kaikille seksuaalioikeuksista kiinnostuneille. Julkaisu on maksuton ja tilattavissa painettuna osoitteesta sanna.kotiranta@vaestoliitto.fi. 

Yhdessä olemme enemmän – järjestöyhteistyöllä kestävään kehitykseen.

Väestöliiton väestötietosarja 27. 50s.  2015.

Julkaisun tarkoitus on tuoda näkyväksi, miten eri alojen yhteistyöprojektit edistävät kestävää kehitystä.

Julkaisu sisältää teoriaosuuden lisäksi runsaasti esimerkkejä onnistuneista yhteistyöprojekteista sekä käytännön vinkkejä siitä, miten laaja-alaisia projekteja voi lähteä suunnittelemaan.
   

MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa
Väestöliiton väestötietosarja 26. 71s.  2013.

Käsitys perheestä vaikuttaa siihen, miten hahmotamme paikkaamme maailmassa. Perherakenteiden muutokset heijastuvat yhteisöihin, yhteiskuntiin ja niiden kehitykseen.

Julkaisun tavoitteena on herättää ajatuksia ja keskustelua sekä antaa ajankohtaista tietoa muuttuvasta maailmasta. PAINOS LOPPU.

8 kysymystä tasa-arvosta ja seksuaalisuudesta

Kahdeksan kysymystä tasa-arvosta ja seksuaalisuudesta
Väestöliiton väestötietosarja 25. 57 s. 2012.

Julkaisu pyrkii herättämään ajatuksia ja keskustelua moninaisuudesta, ihmisoikeuksista ja kehityksestä. Sanomana on, että jokaisen pitäisi saada kokea yhteiskunnan olevan myös häntä varten - ominaisuuksistaan riippumatta.

Mun elämä, mun valinta- nuorten seksuaalioikeudet ja kehitys

 

 

Mun elämä, mun valinta- nuorten seksuaalioikeudet ja kehitys Väestöliiton väestötietosarja 22. 53 s. 2012. Tarkistettu painos. 

PAINOS LOPPU. Uskonnot ja seksuaalisuus
. Väestöliiton väestötietosarja 24. 57 s. 2011.
PAINOS LOPPU.

Ilman esteitä - Vammaisten seksuaalioikeudet ja kehitys

 

 

Ilman Esteitä- vammaisten seksuaalioikeudet ja kehitys.   Väestöliiton väestötietosarja 23. 53 s. 2011.

PAINOS LOPPU.

Toivottuna Maailmaan -perhesuunnittelu ja kehitys

 

 

Toivottuna maailmaan – Perhesuunnittelu ja kehitys Väestöliiton väestötietosarja 21. 64 s. 2011.

 

 

Katsaus islamilaiseen maailmaan. Naiset, perhe ja seksuaaliterveys. Väestöliiton väestötietosarja 20. 53 s. Helsinki 2009.
PAINOS LOPPU.

 

 

Äitiyden monet kasvot. Väestöliiton väestötietosarja 19. 62 s. Helsinki 2009.

PAINOS LOPPU.