NEPAL 2002-2018

Edistimme seksuaalioikeuksia ja paransimme seksuaaliterveyttä Nepalissa 17 vuoden ajan yhdessä Nepalin perhesuunnittelujärjestön FPAN:in kanssa. Vuodesta 2011 lähtien hanketta tehtiin yhteistyössä myös WWF Suomen ja WWF Nepalin kanssa. Yhteistyöllä saatettiin yhteen kestävä luonnonvarojen käyttö sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. 

 

VIIPURI 2003-2009

Vuonna 2003 Viipurin piirissä Venäjällä käynnistyneessä hankkeessa edistettiin lasten ja nuorten hyvinvointia lisäämällä nuorten seksuaaliterveystietämystä, tuottamalla materiaalia sekä kehittämällä nuorille suunnattuja palveluita.

Lue kattava evaluaatioraportti hankkeesta:

Evaluation Report

Отчѐт о выполненной оценке

 

RAISING AWARENESS 2006-2008

Kolmivuotinen Raising Awareness on Global Sexual and Reproductive Health and Rights -hanke käynnistyi tammikuussa 2006 ja päättyi vuoden 2008 lopulla.

Hankkeen tarkoituksena oli lisätä latvialaisten, suomalaisten ja georgialaisten kansanedustajien, viranomaisten ja laajemman yleisön tietämystä seksuaaliterveyden ja –oikeuksien merkityksestä keskeisinä kehityskysymyksinä. Hanketta rahoittivat Euroopan Komissio ja Suomen ulkoasiainministeriö.

Väestöliiton kanssa hanketta toteuttivat latvialainen perhesuunnittelu- ja seksuaaliterveysjärjestö Papardes zieds, georgialainen seksuaaliterveysjärjestö HERA XXI ja intialainen Family Planning Association of India.

 

INTIA 2001-2006

Seksuaaliterveyden edistämishankkeessa (2002-2006) lisättiin ihmisten tietämystä seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista, kuten raskauden ehkäisystä, sukupuolitaudeilta ja hiv-tartunnoilta suojautumisesta ja turvallisesta äitiydestä. Lisäksi perhesuunnittelupalvelujen ja ehkäisyvälineiden saatavuutta parannettiin.

Keski-Intiassa Madhya Pradeshin osavaltion maaseutualueilla toimiva Mandi-hanke erikoistui erityisesti miesten osallistamiseen perhesuunnitteluun. Vaikka projekti tähtäsi ennen muuta lisääntymisikäisten naisten valistamiseen ja terveyden parantamiseen, valittiin pääkohderyhmiksi eri-ikäiset miehet ja anopit, koska Intiassa he usein tekevät kaikki perhesuunnitteluun, lasten lukumäärään ja synnytyksen hoitoon liittyvät päätökset.

Mandi-projektin tulokset osoittavat, miten tärkeää on jakaa myös miehille asiallista tietoa seksuaalisuuteen, ehkäisyyn ja raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvistä kysymyksistä. Tiedon myötä he ymmärtävät paremmin naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä tarpeita ja pystyvät huolehtimaan omasta ja puolisonsa terveydestä.

Hanketta toteutti ehkäisyvälineiden sosiaaliseen markkinointiin erikoistunut kansalaisjärjestö DKT-India. Projekti sai Suomen ulkoasiainministeriön hanketukea.

 

MEKSIKO 1985-2006

 

Väestöliitto aloitti ensimmäisen kehitysyhteistyöhankkeensa Meksikossa vuonna 1985. Tällöin kyseessä oli nuorten seksuaalikasvatushanke, jota toteutettiin yhteistyössä Meksikon perhesuunnittelujärjestö Mexfamin kanssa. Nuorten seksuaalikasvatusta toteutettiin kouluttamalla nuoria vertaiskouluttajia ja opettajia viemään tietoa edelleen muille nuorille.

Hankkeen toisessa ja kolmannessa vaiheessa alettiin edistää myös hivin ja aidsin ennaltaehkäisyä, miesten turvallista seksuaalikäyttäytymistä sekä perheväkivallan vastaista työtä. Tavoitteena oli lisätä miesten tietämystä ja sitoutumista turvalliseen seksuaalikäyttäytymiseen, sukupuolten välisen tasa-arvon kunnioittamiseen ja parisuhdeväkivallan vähentämiseen. Tavoitteisiin pyrittiin tarjoamalla erityisesti pojille ja miehille suunnattua seksuaalineuvontaa ja -palveluita kouluttamalla heitä vertaiskouluttajiksi ja tuottamalla valistusmateriaaleja. Hanketta toteutettiin kymmenen osavaltion alueella.

Väestöliiton tuella aloitetut hankekomponentit ovat edelleen käynnissä ja ovat nyt muuttuneet Mexfamin perustoiminnaksi. Etenkin nuorten seksuaalikasvatusmenetelmät osoittautuivat toimiviksi; hanke on nykyään maailmanlaajuisesti tunnettu ja sitä pidetään nuorten seksuaalikasvatuksen malliohjelmana.

 

 

NAMIBIA 2001-2005


Vuonna 2001 käynnistyneessä lasten ja nuorten hivin ja aidsin ehkäisyprojektissa kehitettiin seksuaaliterveyteen liittyvää valistustyötä Hardapin läänissä. Hankkeen tavoitteena oli ennaltaehkäistä tartuntoja nuorten keskuudessa mm. hiv ja aids -koulukerhojen avulla. Koulujen yhteydessä toimivissa kerhoissa jaettiin tietoa hivistä ja aidsista, sen tartuntatavoista ja ehkäisystä draaman, musiikin ja nukketeatterin keinoin.

Opettajien, yhteisövaikuttajien sekä vanhempien koulutuksella pyrittiin jakamaan perustietoa seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista ja varmistamaan laaja tuki projektin tavoitteille ja toimeenpanolle. Alueella toimiva projektin hallintotiimi koostui paikallisista opetussektorin ammattilaisista ja muista vapaehtoisista, joilla oli vastuu projektin aktiviteettien toteuttamisessa.

Kansallisella tasolla projektin tavoitteena oli järjestöyhteistyön kehittäminen, vaikuttaminen opetussektorin hallinnon tasolla sekä laajemman medianäkyvyyden saavuttaminen toimittajien koulutuksen avulla. Paikallisena yhteistyökumppanina ja hankkeen toteuttajana toimi vuodesta 2003 Namibian perhesuunnittelujärjestö NAPPA. Hanke sai Suomen ulkoasiainministeriön hanketukea.

 

MALAWI 2000-2003

Malawin maaseudulla toteutetussa hankkeessa vahvistettiin laadukkaiden ja monipuolisempien ehkäisymenetelmien saatavuutta kyläyhteisöjen tasolla ja terveysasemilla. Hankkeessa kasvatettiin myös modernien ehkäisymenetelmien hyväksyttävyyttä sekä lisättiin tietoa seksitautien sekä liian lyhyiden synnytysvälien riskeistä. Hankkeessa koulutettiin terveydenhuollon henkilökuntaa ja vapaaehtoisia ehkäisyneuvojia ja vietiin liikkuvia seksuaaliterveysklinikoita vaikeapääsyisille alueille. Tärkeänä elementtinä hankkeessa oli nuorisoystävällisten palvelujen kehittäminen ja nuorten tiedon lisääminen seksuaaliterveydestä.

Hanketta toteuttivat Malawin terveysministeriö, Banja La Mtsogolo (BLM) -järjestö sekä Malawin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta. Hanke sai rahoituksen Bill ja Melinda Gates -säätiöltä.

 

VIETNAM 1997-1998

Vietnamissa toteutettu hanke keskittyi ehkäisymenetelmien sosiaaliseen markkinointiin. Hanketta toteutti sosiaaliseen markkinointiin erikoistunut DKT/Vietnam -järjestö.

Tavoitteena oli tuoda tuettuun hintaan ehkäisypillereitä ja kondomeja erityisesti köyhien maaseutualueiden asukkaiden saataville. Kondomien käyttöä ja saatavuutta edistettiin myös ryhmissä, joilla oli korkea riski saada hiv-tartunta. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin hivin ennaltaehkäisyä ja ehkäisyn käyttöä käsittelevää koulutusmateriaalia.

Tärkeä osa hanketta oli DKT/Vietnamin yhteistyö muiden perhesuunnittelu- ja hiv-järjestöjen kanssa. Tämän yhteistyön puitteissa tuotettiin koulutus- ja valistusmateriaalia sekä järjestettiin eri tilaisuuksia.

Hanketta toteutettiin kaupallisen markkinoinnin, eli television, radion, sanoma- ja aikakauslehdistön keinoin. Vuosittain arviolta 450 000 pariskuntaa saatiin ehkäisyn pariin, 30 miljoonan kondomin vuosittainen myyntitavoite saavutettiin ja ehkäisypillereitä myytiin noin 2 miljoonaa kuukausipakettia.