Seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistäminen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen vaikuttavat kehitysmaiden naisten aseman parantumiseen, hiv-tartuntojen leviämisen ehkäisyyn ja sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseen.

Vaikuttamistyömme tavoitteena on lisätä keskeisten kohderyhmien, kuten päätöksentekijöiden, toimittajien, opettajien ja nuorten vaikuttajien tietämystä seksuaaliterveyden ja -oikeuksien toteutumisesta kehitysmaissa, ja saada heidät toimimaan näiden asioiden puolestapuhujina.

Yksikön vaikuttamis- ja tiedotustyön tavoitteena on lisätä tietämystä seksuaaliterveyden ja -oikeuksien sekä tyttöjen ja naisten aseman parantamisen merkityksestä ihmisten hyvinvoinnin lisäämisessä ja kestävän kehityksen edistämisessä.