Kansainvälisen kehityksen yksikkö järjestää seminaareja ja koulutustilaisuuksia opettajille, toimittajille ja kansalaisjärjestöjen edustajille. Koulutuksissa tarjotaan ajankohtaista tietoa maailman väestökysymyksistä, kuten seksuaalioikeuksien edistämisen sekä tyttöjen ja naisten aseman vahvistamisen tärkeydestä osana sosiaalista ja taloudellista kehitystä.