« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Kehitysyhteistyö » Tiedotamme ja vaikutamme » Vaikuttaminen Euroopassa

Vaikuttaminen Euroopassa

Yli puolet köyhille maille annettuun apuun tarkoitetuista rahoista on peräisin Euroopan unionista ja sen jäsenvaltioista, mikä tekee unionista maailman suurimman kehitysavun rahoittajan.

Naisten aseman parantamisella ja heidän koulutukseensa panostamisella on suora vaikutus köyhyyden vähentämiseen sekä maiden taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Naisten oikeus päättää omasta seksuaalisuudestaan, lapsiluvustaan ja lasten hankinnan ajoituksesta, heidän mahdollisuutensa saada seksuaalivalistusta, seksuaaliterveyspalveluita ja moderneja ehkäisyvälineitä ovat edellytyksenä tälle positiiviselle kehitykselle.

Väestöliitto vaikuttaa EU:n päättäjiin yhdessä muiden järjestöjen kanssa

Väestöliitolla on laajat kansainväliset ja eurooppalaiset verkostot, joita hyödynnetään ajankohtaisen kehityspoliittisen keskustelun seuraamisessa, kannanottojen valmistelussa.

Tärkeimpiin verkostoihin kuuluu kymmenen eurooppalaisen seksuaaliterveys- ja -oikeusalan järjestön konsortio Countdown 2030 Europe, joka toteuttaa Euroopassa tehtävää vaikuttamistyötä.

Tukea suomalaisille päättäjille

Väestöliiton kansainvälisen kehityksen yksikkö tukee myös Euroopan parlamentin suomalaisia parlamentaarikkoja heidän työssään kehityspoliittisissa seksuaaliterveys- ja -oikeuskysymyksissä. Tätä työtä tehdään seuraamalla ja osallistumalla aktiivisesti kehityspoliittiseen keskusteluun sekä jakamalla informaatiota ajankohtaisissa seksuaaliterveyteen ja –oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Countdown2030Europe Logo

 

Lisätiedot
Elina Korhonen
+358 50 514 8827
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi


4.8.2020 klo 05:28:46