Seksuaaliterveys on laaja käsite, joka kattaa useita eri osa-alueita. Yleisesti seksuaaliterveydellä tarkoitetaan hyvinvoinnin tilaa, joka sisältää yksilön fyysisen, psyykkisen, emotionaalisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin suhteessa seksuaalisuuteen (WHO). Seksuaalioikeuksilla puolestaan viitataan oikeuteen päättää omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista: suhteiden solmimisesta, avioitumisesta, lasten saannista ja ajoituksesta (WAS).

Seksuaaliterveyden ja -oikeuksien yksi keskeisin osa-alue on seksuaalikasvatus. Sillä tarkoitetaan seksuaalisuuteen liittyvän tiedon, opetuksen ja palvelujen tarjoamista.  Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on niin perhesuunnittelun mahdollistaminen, sukupuolten välisen tasa-arvon parantaminen kuin naisten voimaannuttaminen. Vain tietoa tarjoamalla ja asenteita muuttamalla voidaan parantaa yksilöiden seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia.

Hyvä äitiysterveys ja turvallinen synnytys ovat tärkeä osa seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia. Joka päivä noin 800 naista kuolee raskauden aiheuttamiin komplikaatioihin tai synnytykseen. Näistä suurin osa tapahtuu kehittyvissä maissa. Vaikka äitiyskuolleisuus on viime vuosina laskenut, on synnytys yhä merkittävä riski kehitysmaissa.

Ehkäisytietoutta ja ehkäisyvälineiden tarjontaa lisäämällä edistetään kansalaisten seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia. Kondomien ja muun ehkäisyn saatavuuden parantaminen vähentää suunnittelemattomia raskauksia, vaarallisia abortteja sekä hiv- ja muita seksitautitartuntoja. Vaikka hiv/aids-tartuntojen määrät ovat vähentyneet, ovat nuorten naisten tartunnat edelleen lisääntyneet Afrikan köyhemmissä maissa.

Nuorten osuus väestöstä tulee tulevaisuudessa kasvamaan kehitysmaissa. Tästä syystä erityistä huomiota tulisi kiinnittää juuri tähän ryhmään. Nuorille tulisi tarjota riittävästi seksuaalitietoutta, ehkäisyn saatavuutta tulisi parantaa ja nuorisoystävällisiä palveluja lisätä. Tämä vähentäisi teiniraskauksia, laittomia ja vaarallisia abortteja sekä seksitautien esiintyvyyttä. Myös lapsiavioliittojen vastaista työtä tulee jatkaa, jotta kaikki nuoret saisivat kasvaa turvallisesti lapsuudesta aikuisuuteen.

Puhdas vesi ja sanitaatio ovat ihmisarvoisen elämän edellytyksiä. Nykyään kuitenkin yli miljardi ihmistä elää ilman puhdasta vettä tai käymälää. Puhtaan veden ja saniteettitilojen puute haittaavat erityisesti nuoria naisia ja tyttöjä: tyttöjen koulunkäynti katkeaa kuukautisten aikaan, vedenhakumatkat altistavat seksuaaliselle häirinnälle sekä puutteellisen hygienian johdosta synnytykseen liittyvät komplikaatiot ja infektiot lisääntyvät.

Seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistäminen voidaankin nähdä eräänlaisena positiivisena ketjureaktiona. Kun yhtä osa-aluetta kehitetään, laukaisee se positiivisen kierteen. Esimerkiksi nuorille tytöille suunnattu ehkäisyneuvonta ja ehkäisyvälineiden saatavuuden parantaminen vähentää suunnittelemattomia raskauksia. Tämä edistää tyttöjen koulunkäyntiä, joka taas parantaa heidän asemaansa, valinnanmahdollisuuksiaan ja työllistymistään yhteiskunnassa. Koulutettujen naisten lapsiluku on myös usein pienempi, mikä puolestaan vähentää köyhyyttä ja auttaa naisia sopeutumaan ympäristön, kuten ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ilmiöihin.