Ilmastonmuutoksen takia äärimmäiset sääilmiöt ja luonnonkatastrofit tulevat lisääntymään. Luonnonkatastrofeista aiheutuva inhimillisen hädän taakka kaatuu usein kaikkein köyhimpien ja juuri naisten harteille.

Naiset kuuluvat useammin siihen köyhien ja suojaamattomien ryhmään, jota ilmastonmuutos koskettaa eniten. Naiset ovat usein vastuussa perheen ruuan valmistuksesta ja lasten hoidosta. Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi juuri ruuan hankintaan ja tuotantoon. Naiset ovat heikomman yhteiskunnallisen asemansa takia myös haavoittuvampia. Tästä johtuen heidän asemaansa tulisi kiinnittää erityisesti huomiota.

Pienempi lapsiluku auttaa naisia sopeutumaan ilmastonmuutokseen aiheuttamiin haasteisiin.  Perhesuunnittelu vapauttaa aikaa työntekoon, jolloin naisten tulotasot kasvavat ja riski köyhyyteen vähenee.  Lisäksi tulotason noustua naisilla on varaa valita kalliimpia, ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja.

Väestönkehityksen hidastaminen vaikuttaa myös kasvihuonepäästöjen määrään. Toistaiseksi kehitysmaiden tuottamat päästöt ovat huomattavasti pienempiä kuin teollisuusmaiden vastaavat. Ilmastonmuutoksen vaikutukset haittaavat kuitenkin eniten kehitysmaita. Siksi kehitysmaissa huomio tulisikin kiinnittää ilmastotietoiseen koulutukseen, innovaatioihin ja voimaannuttamiseen.

Lähteet: UNFPA, Population Reference BureauKöyhyyden jalanjälki