Puhdas vesi ja sanitaatio ovat ihmisarvoisen elämän perusedellytyksiä. Nykyään yli miljardi ihmistä elää ilman puhdasta vettä ja jopa 2,5 miljardilta ihmiseltä uupuu tilat, joissa he voisivat hoitaa henkilökohtaista hygieniaansa.

Veden ja sanitaation puute vaikuttavat naisiin ja tyttöihin monella eri tapaa. Naiset ovat usein vastuussa kotitalouden veden hankkimisesta. Pitkät vedenhakumatkat ovat naisille fyysisesti raskaita ja lisäävät riskiä joutua seksuaalisen väkivallan uhriksi. Lisäksi vedenhakuun käytetty aika on pois naisten toimeentulon hankkimisesta ja opiskelusta.

Käymälöiden puute pakottaa naisia pidättelemään tarpeiden tekemistä, mikä heijastuu nesteiden nauttimisen rajoittamiseen, mikä taas heikentää naisten yleistä terveydentilaa. Myös yleisten käymälöiden puute ja siitä johtuvat pitkät välimatkat voivat altistaa naisia seksuaaliselle väkivallalle. 

Koulusta uupuvat käymälät ja vesi puolestaan rajoittavat nuorten tyttöjen koulunkäyntiä kuukautisten aikaan ja aiheuttavat tarpeettomia poissaoloja.

Lähteet: YK