Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeuksilla viitataan yleisesti niin Kansainvälisen perhesuunnittelujärjestöjen liiton IPPF:n kuin Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö WAS:n julkaisemiin seksuaalioikeuksien julistuksiin. Kirjatut seksuaalioikeudet perustuvat niin YK:n ihmisoikeusjulistukseen kuin muihin kansainvälisiin sopimuksiin. Oikeuksien perustana ovat vapaus, tasa-arvo, yksityisyys ja itsemääräämisoikeus.

Seksuaalioikeuksiin kuuluvat muun muassa:

  • Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen
  • Oikeus keholliseen koskemattomuuteen
  • Universaali oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin
  • Oikeus seksuaalikasvatukseen
  • Oikeus tietoon ja koulutukseen
  • Oikeus päättää kumppanista ja naimisiinmenosta
  • Oikeus päättää itse lasten hankinnasta, lapsiluvusta ja lasten ajoituksesta
  • Oikeus tyydyttävään ja turvalliseen seksielämään, ilman pakottamista, riistoa ja väkivaltaa

Seksuaalioikeudet ovat perusoikeuksia, jotka taataan kansainvälisissä sopimuksissa. Seksuaalioikeuksien toteutuminen parantaa erityisesti nuorten tyttöjen ja naisten oikeuksia ja hyvinvointia. Oikeuksien edistäminen vähentää köyhyyttä, äitiyskuolleisuutta, seksitauteja, suunnittelemattomia raskauksia sekä laittomia ja vaarallisia abortteja. Ne lisäävät myös tyttöjen ja naisten valinnanmahdollisuuksia. Oikeuksien toteutumisella on naisia voimaannuttava vaikutus ja ne parantavat heidän elämänlaatuaan. Ne myös parantavat naisten asemaa ja tasa-arvoa sekä vähentävät heihin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää.

Yksilöt tarvitsevat tietoa omista oikeuksistaan, sillä vain omat oikeudet tuntemalla yksilöt voivat vaatia niiden toteutumista.

 

Seksuaalikasvatus

Seksuaalikasvatuksella tarkoitetaan seksuaaliterveyteen liittyvän tiedon, palvelujen ja opetuksen tarjoamista. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus tehdä tietoisia ja vastuullisia päätöksiä lasten hankinnasta sekä muista seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä asioista.  Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on tiedon ja taitojen lisääminen sekä sukupuolten ja yksilöiden välisen tasa-arvon lisääminen.  Seksuaalikasvatus on osa seksuaalioikeuksia – jokaisella yksilöllä on oikeus tarvitsemaansa tietoon.

Hyvät seksuaaliterveyspalvelut ovat olennainen osa seksuaalikasvatusta. Seksuaaliterveyspalvelut kattavat seksitautien ehkäisyn ja hoidon, raskauden ehkäisyn, turvallisen synnytyksen sekä raskauden keskeytyksen. Palvelut pyrkivät vastaamaan yksilöiden tarpeisiin eri elämän vaiheissa.

Tutkimusten mukaan seksuaalikasvatuksen avulla voidaan nostaa seksuaalisen aktiivisuuden alkamisikää, vähentää seksikumppaneiden määrää sekä lisätä kondomin ja muiden ehkäisyvälineiden käyttöä.

Seksuaalikasvatukseen liittyy usein monenlaisia tabuja ja uskomuksia, jotka estävät tai hidastavat tiedon jakamista. Tiedon jakamisen tuleekin olla kulttuurisensitiivistä – maan kulttuurin ja uskonnon huomioon ottavaa. Annettavan tiedon tulee myös olla ikäryhmään soveltuvaa sekä tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa.

Lähteet: UNFPA, Toivottuna maailmaan. Perhesuunnittelu ja kehitys, 1,6 miljardin voima. Nuoret ja tulevaisuuden muutos