Joka päivä yli 20 000 alle 18-vuotiasta tyttöä synnyttää lapsen. Alaikäisten synnytyksiä tapahtuu 7,3 miljoonaa vuosittain. Kehitysmaissa äitiyskuolleisuus on 15–19-vuotiaiden toiseksi yleisin kuolinsyy.

Monille nuorille, erityisesti alle 15-vuotiaille, raskaus ei ole harkitun valinnan tulos. Nuorilla ei ole vielä kognitiivista kapasiteettia tehdä loppuelämää koskevia päätöksiä. Nuorten raskaudet liittyvätkin usein lapsiavioliittoon tai vastentahtoiseen yhdyntään.

Köyhyys, maaseutu ja alhainen koulutus altistavat teiniraskauksille. Raskaaksi tulevat teini-ikäiset ovat usein lähtöisin köyhästä perheestä. Kun tyttö tulee raskaaksi, joutuu hän keskeyttämään koulunkäynnin. Vain harva tyttö palaa kouluun lapsen saannin jälkeen, mikä heikentää tyttöjen tulevaisuuden ansaintamahdollisuuksia ja altistaa köyhyydelle. Näin sukupolvet ylittävä köyhyyden noidankehä on valmis.

Nuoren keholle raskaus ja synnytys ovat erityisen vaarallisia. Nuori on vielä fyysisesti kypsymätön: lantion ja synnytyskanavan kasvu on vielä kesken, jolloin fistulan riski kasvaa erityisen suureksi. Fistulalla tarkoitetaan vauvan juuttumista äidin synnytyskanavaan. Fistula syntyy, kun synnytys pitkittyy tai pysähtyy ja kun keisarinleikkausta ei ole saatavilla. Lapsi tavallisesti menehtyy ja nainen on kyvytön pidättämään virtsaa ja ulostetta, mikä usein johtaa yhteisöstä eristämiseen.  Suurin osa fistulan saaneista ovat 12–18-vuotiaita tyttöjä. Köyhistä oloista tulleet nuoret tytöt kärsivät usein myös aliravitsemuksesta ja anemiasta, mikä lisää keskenmenon riskiä.

Teiniraskauksien ehkäisy lähtee seksuaaliterveystiedon ja -palvelujen tarjoamisesta. Lisäksi kansainväliset lait, köyhyyden vähentäminen sekä valtion sitoutuminen ihmisoikeussopimuksiin ja niiden toteutumiseen vaikuttavat teiniraskauksien määrään. Teiniraskauksien ehkäisyn edistämisessä myös lapsiavioliittojen kieltäminen on keskiössä.

Lähteet: UNFPA, Äidiksi lapsena. Miten ehkäistä teini-ikäisten raskauksia, Äitiyden monet kasvot