Tasa-arvo ja seksuaalioikeudet (TASE2) -hanke

Tasa-arvo ja seksuaalioikeudet- tietoa maahanmuuttaneille ja työkaluja ammattilaisten osaamisen tueksi 

Väestöliiton TASE2-hanke, kotoutuminen, tasa-arvo ja seksuaalioikeudet- tietoa maahanmuuttaneille ja työkaluja ammattilaisten osaamisen tueksi, tavoitteena on parantaa maahanmuuttaneiden tietotaitoja ja ymmärrystä sukupuolten tasa-arvosta ja seksuaalioikeuksista sekä edistää niihin liittyvien ongelmatilanteiden tunnistamista ja ehkäisemistä. Hankkeen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja toimivia parisuhteita.  

Hankkeessa vahvistamme kotokouluttajien tietotaitoja seksuaalioikeus ja tasa-arvokysymyksissä kouluttamalla tase-ohjaajia sekä ammattilaisia. Tietotaito tasa-arvoon ja seksuaalioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä on hyvin tärkeää kaikille Suomessa asuville. Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja itsenäisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Seksuaalioikeuksien toteutuminen on keskeistä ihmisen hyvinvoinnille ja tasapainoiselle elämälle. Seksuaalioikeuksiin kuuluu myös vastuu ja velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia toteuttaessaan omia seksuaalioikeuksia. Yksilön vastuun lisäksi valtioilla on velvollisuus ja vastuu siitä, että jokaisen oikeudet on turvattu lainsäädännöllä ja että oikeuksien loukkauksiin puututaan.  

Hanke tukee aikuisten maahanmuuttaneiden kotoutumista vahvistamalla heidän yhteiskunnallisia, kulttuurisia, kielellisiä ja elämänhallintaan liittyviä taitoja, joiden avulla hän pystyy selviytymään jokapäiväisen elämän tilanteissa uudessa ympäristössään.  Yhteiskunnan täysvaltaisena jäsenenä toimimista helpottaa huomattavasti se, että tuntee yhteiskunnan seksuaalisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyviä normeja ja tapoja. Kotoutumista edesauttaa, kun tietää, mitä erilaiset asiat tarkoittavat ja miten niihin suhtaudutaan. Lisäksi seksuaalioikeuksiin liittyvän sanaston hallitseminen ja omien oikeuksien tiedostaminen auttaa ylläpitämään ja edistämään hyvinvointia ja terveyttä.

Hankkeen yhteistyötahot ovat: Vaasan kotouttamispalvelut, Suomi Somalinaisten kehitys ry, Suomi-Syyria ystävyysseura ry, Lieksan somaliperheyhdistys, Suomen Pakolaisapu (Navigaattori-hanke), Koto-koulutus Axxell, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Reveria.

Hanke on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama.