TASE: Tietoa tasa-arvosta ja seksuaalioikeuksista kotoutujille

TASE: Tasa-arvo ja seksuaalioikeus tietoutta kotoutujille ja ammattilaisille

Väestöliiton uusi TASE-hanke alkaa 1.4.2023 ja päättyy 31.3.2026. Hankkeessa edistetään kolmansista maista maahan muuttaneiden kotoutumista sekä tietoa seksuaalioikeuksista. Tuetaan kotoutumisvaiheen koulutuksen ammattilaisia seksuaalioikeus ja tasa-arvokysymyksissä.

Hanketta toteutetaan EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tukemana.

Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja itsenäisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Seksuaalioikeuksiin kuuluu myös vastuu ja velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia toteuttaessaan omia seksuaalioikeuksia. Yksilön vastuun lisäksi valtioilla on velvollisuus ja vastuu siitä, että jokaisen oikeudet on turvattu lainsäädännöllä ja että oikeuksien loukkauksiin puututaan.  

Yhteystiedot:

Mina Zandkarimi, vastuuasiantuntija
mina.zandkarimi(at)vaestoliitto.fi 
050 325 6450

Pilvi Aro-Marques, asiantuntija
pilvi.aro-marques(at)vaestoliitto.fi 
040 665 0779