Väestöliiton Matkalla työelämään -työuramentoroinnilla tarkoitetaan opiskelu- ja työelämätaitojen ja valmiuksien parantamiseen tähtäävää mentorointia. Hanke tukee etenkin niitä maahanmuuttajia joiden opinto- ja työllistymispolku on katkennut tai jotka ovat jääneet pitkäksi aikaa työmarkkinoiden ulkopuolelle perhesyiden tai terveydellisten syiden takia.

Matkalla työelämään -mentoroinnin ydin on aktorin ja mentorin väliset keskustelut, jotka vaihtelevat aktorin toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Yleisiä keskustelujen aiheita ovat esimerkiksi uran suunnittelu, oman osaamisen tunnistaminen, työn ja perheen yhteensovittaminen sekä yrittäjyys. Mentori voi avata myös oman työelämän hiljaista tietoa ja taitoa aktorille. Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan sellaista tietoa, joka ei ole sanallista tai huomion kohteena, esimerkiksi työelämän kirjoittamattomat säännöt.

Mentorointi perustuu vastavuoroiseen ja tasa-arvoiseen keskusteluun ja on tärkeää, että molemmat osapuolet ovat omalta osaltaan sitoutuneet työskentelyyn. Tavoitteena on auttaa maahanmuuttajaa elämässään eteenpäin, esimerkiksi opintoihin ja/tai työelämään. Mentori ei etsi tai hae töitä aktorin puolesta, vaan auttaa, kannustaa ja ohjaa aktoria. Mentorilta ei myöskään odoteta valmiita vastauksia kaikkiin kysymyksiin, joten hanketiimiltä voi aina kysyä apua.

Suositeltavaa olisi, että mentorointipari tapaisi säännöllisesti 2-3 kertaa kuukaudessa. Prosessi kokonaisuudessaan kestää 6kk ja alkaa Mentoreille mentorikoulutuksella, jonka tavoitteena on antaa valmiuksia maahanmuuttajien työuramentorointiin. Mentoreiden kanssa voidaan erikseen sopia omatoimisesta mentoroinnin perusteiden itseopiskelusta verkkokurssin muodossa. Tämän jälkeen mentori-aktori-parit tapaavat ja tutustuvat toisiinsa yhteisessä starttitapaamisessa. Kuukausittain järjestämme erilaisia teemaan liittyviä, vapaaehtoisia koulutuksia, joiden sisältö on suunnattu aktoreille ja on ohjauksen tueksi mentoreille työelämän osaamiseen. Parit tapaavat omatoimisesti oman aikataulun mukaisesti ja hanketiimin puoleen voi ja kannattaa aina kääntyä tarpeen vaatiessa. Mentorointiprosessi päättyy yhteiseen päätöstilaisuuteen, jossa jokainen saa todistuksen osallistumisesta.
 

On tärkeää, että osallistujilla on selkeä käsitys siitä, mitkä ovat mentoroinnin lähtökohdat, tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt, jotta olisi mahdollista rakentaa mahdollisimman antoisa mentorointiprosessi.

Oppituntien yhteydessä on mentoroinnin tueksi tehtäviä. Ne ovat vapaaehtoisia ja niistä kannattaa valita itselle ja omalle mentorointityölle sopivimmat vaihtoehdot. 
 

Tehtävä 1: Keskustelkaa yhdessä aktorin kanssa yhteisistä pelisäännöistä.

  • Luottamuksen ja avoimen ilmapiirin rakentaminen: kerro aktorille että asiat, joita käydään henkilökohtaisten tapaamisten aikana, luvataan pitää luottamuksellisina eikä niistä puhuta kolmansille osapuolille. Myös hankkeen työntekijät sitoutuvat pitämään saamansa tiedon luottamuksellisina. Luo aktorille ystävällinen ja avoin ilmapiiri, jossa aktorin on helppo kertoa tunteistaan ja kokemuksistaan. Muista kuunnella aktoriasi.

  • Toimintatavat: Sopikaa yhdessä siitä, kuinka olette yhteydessä aktorin kanssa ja milloin tai mihin aikaan olette tai ette ole tavoitettavissa. Miettäkää, oletteko yhteydessä matalalla kynnyksellä viestisovellusten kautta vai muodollisemmin sähköpostitse. Sopikaa myös siitä, kuinka toimitte jos paritapaaminen on jostain syystä peruttava. 

  • Tapaamisen ajankohdat ja paikat: Keskustelkaa aktorin kanssa missä, milloin ja minkälaiset tapaamispaikat ovat sopivia. Kuka maksaa esim. kahvilakäynnin? Kannattaa ottaa huomioon, että aktori on työtön, eikä hänen taloudellinen tilanteensa välttämättä anna myöden kahvilakäynteihin tai lounaisiin. Pääkaupunkiseudulla on useita ilmaisia kohtaamispaikkoja, joihin voi esimerkiksi tuoda omat eväät mukanaan (ks. Oppitunti 3).

  • Kannustaminen ja palautteen antaminen: Mentorin tehtävä on tukea ja voimaannuttaa aktoria, muista siis kannustaa ja tsempata! Palautetta kannattaa antaa mahdollisimman rakentavassa muodossa, varo lannistamasta aktoriasi. Pyydä myös aktoriltasi rakentavaa palautetta mentorointiprosessin aikana.

  • Älä jää yksin: Jos mentoroinnin aikana sinulle tulee jokin ongelma tai kysymys, älä jää sen kanssa yksin. Ota yhteyttä hankehenkilöstöön. Yhteystiedot löydät täältä
     

Tehtävä 2: Keskustelkaa ja kirjatkaa ylös mentorointiprosessin tavoitteet Mentoroinnin tavoitteet -lomakkeeseen.

  1. Kirjatkaa ylös mentorointiprosessin yhteiset tavoitteet. Kuuntele aktoriasi ja kysy mitkä ovat hänen työelämän tavoitteensa tai toiveensa. Ohjaa ja kannusta, mentorin tehtävänä on auttaa aktoria pääsemään lähemmäs tavoitteittaan.

  2. Kirjatkaa alustavasti mentorointitapaamistenne keskeiset teemat joita aiotte käsitellä. Ne voivat olla sellaisia teemoja, joihin aktori tarvitsee tukea tai tietoa työelämään siirtymisessä esimerkiksi CV:n kirjoittaminen, työhaastattelu, työelämä suomessa ym.

 

Tehtävä 3: Keskustelkaa ja kirjatkaa aktorin kanssa, millainen on hyvä aktori ja hyvä mentori?

Mitä yhteistä on ideaali aktorilla / mentorilla? Entä mitä eroavaisuuksia? 

 

Hyvä aktori

Hyvä mentori