Suomeen muuttamisen jälkeen aktorin elämässä moni asia muuttuu. Täytyy oppia uusi kieli ja tavat, kasvattaa mahdollisesti perhettä ja toimia uudessa ympäristössä. Eteen voi tulla kysymyksiä kuten, onko kielitaito/koulutus/työkokemus riittävä työllistymiseen toivotulla alalla? Miten sitä voisi kartoittaa? Onko esimerkiksi työharjoittelu toivotulla alalla mahdollista?

Kun aktorin elämäntilanne, osaaminen, arvot sekä tulevaisuuden toiveet ja tavoitteet on mentorin kanssa kartoitettu, on hyvä aloittaa työuran toimintasuunnitelman laatiminen.

 

Tehtävä 1:Mihin suuntaan lähdette mentoroinnissa

Ennen kuin lähdetään etsimään uutta työpaikkaa, on tärkeä ottaa huomioon muutamia seikkoja työuran suunnittelussa. Keskustelkaa aktorin kanssa yhdessä ainakin näistä asioista ja pohtikaa yhdessä, millainen aktorin työuran toimintasuunnitelma voisi olla.

  • Piilotyöpaikat

Piilotyöpaikoilla tarkoitetaan työmahdollisuuksia, joita ei ole laitettu julkiseen hakuun. Vain noin alle puolet kaikista avoimista työpaikoista ilmoitetaan työnhakusivustoilla tai työvoimatoimistoissa. Suurin osa työpaikoista täytetään työsuhteilla tai niin, että ennestään tuntematon henkilö on liikkeellä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tänä päivänä myös sosiaalisen median merkitys työnhaussa on suuri. Hyvä keino työnantajan lähestymiseen on avoin työhakemus ja siitä seuraavana puhelinsoitto. Yhteydenoton tavoitteena on päästä haastatteluun, josta mahdollisesti voisi tarjoutua uusi työpaikka.

Käykää yhdessä aktorin kanssa läpi miten ja mistä löytää piilotyöpaikkoja? Kuinka lähestyä työnantajaa avoimella työhakemuksella? Tuntuuko tämä hankalalta asialta? Pitäisikö sitä kokeilla juuri sen takia yhdessä?

Hyviä vinkkejä ja malleja löytyy osoitteista: https://rekrytointi.com/tyonhaku/tyonhaku/tyonhaku-suorahakukirjeella/

https://rekrytointi.com/tyonhaku/avoin-haku/suorahakukirjeiden-malleja/

  • Työhaastattelu

Työhaastattelutilanteessa hakijan täytyy lyhyessä ajassa osata markkinoida omaa osaamistaan ja herättää työnantajan luottamus hakijan osaamiseen, sekä erottautua muista työnhakijoista. Oikeanlainen asenne on tärkeä, sillä pelkkä opintotodistus ja työkokemus eivät nykypäivänä riitä. Monet työnantajat etsivät ’’hyviä tyyppejä’’, joten sujuvan suomen kielen osaamisen voi usein korvata hyvä tsemppiasenne ja positiivinen olemus sekä hyvä ensivaikutelma. Työhaastattelu on viimeinen askel ennen uuden työpaikan saamista, joten valmistautumiseen kannattaa panostaa jo reilusti etukäteen.

Osaako aktori kertoa omasta osaamisestaan? Harjoitelkaa työhaastattelutilannetta, jossa mentori on haastattelija ja aktori hakemassa tehtävää. Voitte valmistautua etsimällä mielenkiintoisen työpaikkailmoituksen ja pohtia, miten haastattelutilanteessa voisi vastata. Voitte myös harjoitella tekemällä lyhyen hissipuheen, eli miten kertoa innostavasti omasta ammattiosaamisestaan. 

Ohessa vinkkejä, kuinka voit mentorina auttaa aktoria valmistautumaan tulevaan työhaastatteluun:https://duunitori.fi/tyoelama/tyonhakuopas/tyohaastattelu/

  • Suomenkielen taito ja ammattisanasto

Kielitaidon merkitys korostuu erityisesti opiskelussa ja työssä. Näin ollen maahanmuuttajien osaamisen vahvistamiseen liittyvässä mentoroinnissa yksi keskeinen tavoite on suomen kielen taidon syventäminen ja monipuolistaminen. Matkalla työelämään -työuramentoroinnin kieli on suomi.

Tässä muutama linkki harjoituksiin:

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/supisuomea

  • Hakeutuminen opiskeluun

Oma ammatinvalinta lähtee omien taitojen, vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden kartoittamisella. Ammatin valitsemisessa tarvitaan myös tietoa itse ammateista ja niihin kuuluvista työtehtävistä ja niihin johtavista opintopoluista. Jos aktorilla on tutkinto omasta kotimaastaan, voi sen tunnustaa kelpoiseksi esimerkiksi tiettyä koulutusta edellyttäviin tehtäviin eri tarkoituksissa eri tahot, kuten opetushallitus, alakohtaiset viranomaiset, työnantajat, korkeakoulut ja oppilaitokset.

Lisää tietoa tutkintojen tunnustamisesta ja kansainvälisestä vertailusta: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen

Tietoa opintopoluista: https://opintopolku.fi/wp/fi/

 

Lisää hyviä keskusteluaiheita löydät

materiaalipaketistamme! (s.9-12)