Monikulttuurisuustiimi antaa tietoa, ohjausta ja tukea sekä maahanmuuttajille että eri alojen ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat maahanmuuttajia. Monikulttuurisuustiimin tavoitteena on ennaltaehkäistä kotoutumiseen liittyviä ongelmia etenkin lastenkasvatuksen ja parisuhteen alueella.

Maahanmuuttajille Monikulttuurisuustiimi antaa neuvontaa lastenkasvatuksen ja perhe-elämän kysymyksissä ja tuottaa erikielisiä materiaaleja. Järjestämme myös erikielisiä seminaareja ja muita tapahtumia. Etnisille yhdistyksille, vapaaehtoistyötä tekeville ja ammattilaisille järjestämme tilauksesta vertaisryhmäohjaajakoulutusta

Eri alojen ammattilaisille Monikulttuurisuustiimi tarjoaa kulttuurisensitiivistä konsultaatiota asiakastyöhön liittyen sekä koulutuksia eri aihealueista. Järjestämme myös vertaisryhmäohjaajakoulutuksia sopimuksen mukaan. Tuotamme myös käytännönläheisiä julkaisuja, materiaaleja ja toimintamalleja kotoutumista tukevaan työhön.

MITÄ LAKI SANOO?

Laki kotoutumisen edistämisestä astui voimaan 1.9.2011. Lasten, nuorten ja perheiden tarpeet nousevat monissa kohdin esiin.

Etenkin pykälä 16 kehottaa kotoutumissuunnitelmia laativia viranomaisia kiinnittämään ’…huomiota lapsen tai nuoren kehitystä tukevan ja ohjaavan vanhemmuuden edellytyksiin ja vanhempien tuen ja koulutuksen tarpeisiin’.  - Monikulttuurinen osaamiskeskus on tässä työssä ammattilaisten tukena.