Parisuhteessa on erittäin tärkeää säilyttää myönteinen tunneyhteys. Yhteisyyttä luodaan pyrkimällä ymmärtämään syvällä tasolla toista; kysyen, kuunnellen, selittäen, reflektoiden toisen ilmaisuja.

Yhteisyyden ja me-hengen ylläpitäminen vahvistaa suhdetta. Kahdelle ihmiselle voi muodostua vain heille kuuluvia omia juttuja, omaa huumoria, muistoja ja salaisuuksia.