Onnellisen parisuhteen salaisuus ei ole vaikeuksien ja ongelmien puute vaan se, että pystytään jatkamaan vuorovaikutusta ongelmista ja eroavuuksista huolimatta, elämään toisten ja omien ongelmien kanssa. Yhteensovittamiseen liittyy, että parilla on riittävästi sitoutumista ja tahtoa kuunnella ja ymmärtää toisen voimakkaitakin tunteenpurkauksia.

Suuri osa parisuhteen ongelmista on myös ratkaistavissa neuvottelulla ja avoimella vuorovaikutuksella. Mitä avoimempia kumppanit pystyvät olemaan toisilleen, sitä helpommin he voivat sopia toistensa kanssa asioista, jotka ovat ratkaistavissa. Edellytyksenä on kuitenkin se, että molemmat näkevät parisuhteen ristiriitojen ratkaisun yhteisenä tavoitteena, johon tulee pyrkiä. Näin sovittavista asioista ei muodostu väittelyjä siitä, kumpi kumppaneista on oikeassa ja kumpi väärässä.

Kahden kulttuurin suhde on ratkaistavien ongelmien suhteen myös erittäin suuri mahdollisuus. Muutto ja molempien kulttuuriin tutustuminen luovat väistämättäkin tilanteen, jossa suurista ja pienistä asioista tulee neuvotella, jotta arki saadaan sujumaan.

Kulttuuriset tavat suhtautua ristiriitatilanteisiin ovat erilaisia. On hyvä tutustua kumppanin kulttuurissa vallitseviin tapoihin toimia konfliktitilanteissa.

Tarina: ”Miten olemme pysyneet yhdessä? Me olemme samaa mieltä lasten kasvatuksesta, meillä on yhteinen tavoite siinä. Parisuhteessa on tärkeää huomata, kun toinen on pahalla tuulella. Että ei riidellä yhtä aikaa. Omat sukulaiset ovat ottaneet Annan hyvin vastaan ja pitävät hänestä paljon.”