Kondomin käytöstä luopuminen

Jos kondomin käytöstä halutaan luopua, pitää varmista kaksi asiaa: Onko heteropareilla raskauden ehkäisy hoidettu luotettavasti muuten (esimerkiksi e-pillereillä) ja onko seksitautien tarttumisen riski olemassa.

Kondomia ei tarvitse käyttää

  • kun raskauden ehkäisy on hoidettu muulla tavalla
  • seksitautien tarttumisen riski on otettu huomioon

Ennen kondomin poisjättämistä on viisasta käydä seksitautitesteissä. Myös testien vastaukset kannattaa odottaa ennen kuin kondomista luovutaan. Muista, että kaikkien tautien kohdalla testitulokset eivät ole luotettavat ennen kuin on kulunut riittävän pitkä aika mahdollisesta tartuntatilanteesta. Tämä aika on pisimmillään 3 kuukautta.

Seksitautien vaaraa ei ole silloin, kun kumppanit ovat toisilleen ensimmäiset ja ainoat seksikumppanit. Lue lisää seksitautitestauksesta.

Tutkimuksen mukaan henkilöä, joka ehdottaa kondomin käyttöä, pidetään vastuullisena ja huolehtivaisena ihmisenä. Jokainen voi pitää huolta omasta ja kumppanin seksuaaliterveydestä käyttämällä kondomia. Jokaisella on oikeus vaatia sen käyttämistä seksissä, mutta myös velvollisuus käyttää sitä, suojatakseen itseä ja kumppania.