Sterilisaatio

Sterilisaatio on lopullinen raskauden ehkäisymenetelmä. Sen lopullisuuden vuoksi se ei ole nuorten ehkäisymenetelmä. Sterilisaatio voidaan tehdä sekä miehelle, että naiselle.

Naisen sterilisaatiossa munanjohtimet katkaistaan tai puristetaan niin, että sukusolujen kulkeutuminen munajohtimen kautta on estetty. Vastaavasti miehen sterilisaatiossa, siemenjohtimet katkaistaan, jolloin siemenesteeseen ei pääse siittiöitä. Miehen siemensyöksy tapahtuu kuitenkin normaalisti. Sterilisaatio ei vaikuta munasarjan tai kiveksen hormonituotantoon.

Sterilisaatiopäätöksen on oltava perusteellisesti harkittu. Se on ainoa ehkäisymenetelmä, jonka saamista säädellään lailla. Lain mukaan sterilisaatioon voidaan ryhtyä henkilön omasta pyynnöstä, kun

  • henkilö on synnyttänyt kolme lasta tai hänellä on yksin tai aviopuolisonsa kanssa yhteensä kolme alaikäistä lasta
  • hän on täyttänyt 30 vuotta
  • raskaus vaarantaisi hänen henkensä tai terveytensä
  • hänen mahdollisuutensa ehkäistä raskaus muulla tavoin ovat epätavallisen huonot
  • on syytä otaksua, että hänen jälkeläisillään olisi tai heille kehittyisi vaikea sairaus tai ruumiinvika
  • hänen sairautensa tai muu siihen verrattava syy vakavasti rajoittaa hänen kykyään hoitaa lapsia.

Kahdessa ensimmäisessä perusteessa riittää suorittavan lääkärin päätös, kohdissa 3 ja 4 edellytetään kahden lääkärin päätöstä ja kohdissa 5 ja 6 tarvitaan Valviran lupa.