Pienen ehkäisykyselyn tulokset

Teimme keväällä 2017 Mun valinta –kampanjaviikolla (24. – 30.4.) verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta kyselyn, jolla keräsimme tietoa ja selvitimme nuorten asenteita ehkäisyn käytöstä.

Kyselyyn vastasi 83 henkilöä, joten vastauksia ei voida yleistää. Tulokset ilahduttivat kuitenkin meitä, sillä usean kysymyksen kohdalla suuri osa vastaajista tiesi oikean vastauksen.

Kahden viimeisen kysymyksen kohdalla (7. ja 8.) selvitimme vastaajien mielipidettä ehkäisyn käytöstä. Kyselyyn vastanneiden mielestä kolme tavallisinta syytä sille, miksi nuori ei käytä mitään ehkäisyä ovat humala (58 %), ehkäisystä ei kehdata jutella kumppanin kanssa (51 %) ja ehkäisy unohtuu hankkia etukäteen (42 %).

Suurin osa kyselyyn vastanneista koki ehkäisystä ja turvallisemmasta seksistä keskustelemisen kumppanin kanssa tosi helpoksi. Kuitenkin 51 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että nuori ei käytä mitään ehkäisyä seksissä, koska siitä ei kehdata jutella kumppanin kanssa. Vastaajat ajattelivat siis ehkäisystä juttelemisen kumppanin kanssa olevan helppoa itselle, mutta vaikeaa muille.

Alla esitämme kyselyn tulokset ja oikeat vastaukset tarkemmin. Vastausten jakauma on esitetty myös graafissa, jonka saat suuremmaksi klikkaamalla kuvaa.

Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma

Suuri osa vastaajista (40 %) oli yläkouluikäisiä eli
13–15-vuotiaita. Vastanneista 16–18-vuotiaita ja yli 18-vuotiaita oli saman verran, 27 prosenttia. Alle 12-vuotiaita oli seitsemän prosenttia vastaajista.

1. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma

Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma

Vastaajista 64 prosenttia ilmoitti sukupuolensa naiseksi ja 31 prosenttia mieheksi. Neljä prosenttia vastaajista kertoi sukupuolensa olevan muu ja loput (1 %) eivät halunneet ilmaista sukupuoltaan.

2. Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma

Mikä on kondomin oston ikäraja?

Kondomin ostamiselle ei ole ikärajaa. Vastaajista 95 prosenttia tiesi kysymykseen oikean vastauksen. Prosentti vastaajista arveli ikärajan olevan 13 vuotta ja saman verran (1 %) arveli sen olevan 15 vuotta. Noin kolme prosenttia vastaajista vastasi kondomin ostamisen ikärajan olevan 18 vuotta.

3. Vastausten jakautuminen kondomin oston ikärajaa koskevaan kysymykseen.

Kuinka moni yläkoululaisista on ollut yhdynnässä?

Joka viides (20 %) yläkoululainen on ollut yhdynnässä. Suurin osa (39 %)
vastasi juuri näin. Melkein saman verran (37 %) arveli, että noin joka kolmas (30 %) yläkoululaisista olisi ollut yhdynnässä ja 20 % vastasi, että puolet yläkoululaisista olisi ollut jo yhdynnässä.

4. Kuinka moni yläkoululaisista on ollut yhdynnässä?

Kuinka moni sadasta naisesta tulee vuoden aikana raskaaksi, jos hän on yhdynnässä miehen kanssa ilman ehkäisyä?

Vuoden aikana raskaaksi tulee 80 naista 100:sta, jos nainen on yhdynnässä miehen kanssa ilman ehkäisyä. Oikean vastauksen tiesi noin 50 % vastaajista. Noin kolmasosa (31 %) arveli, että noin 50 naista sadasta tulisi näin raskaaksi.

5. Kuinka moni sadasta naisesta tulee vuoden aikana raskaaksi, jos he ovat yhdynnässä miehen kanssa ilman ehkäisyä?

Mikä on ainoa keino miehelle varmistaa, ettei hänestä tule isä tahtomattaan?

Kondomi on oikea vastaus ja sen tiesi myös 94 % kyselyyn vastanneista. Yhteensä kuusi prosenttia vastasi, että keskeytetty yhdyntä ja "varmat päivät" olisivat keinoja miehelle varmistaa, ettei hänestä tule isä tahtomattaan. Nämä ovat varsin kehnoja ehkäisykeinoja siihen.

6. Mikä on ainoa keino miehelle varmistaa, ettei hänestä tule isä tahtomattaan?

Ehkäisystä ja turvallisesta seksistä puhuminen kumppanin kanssa

Kysyimme myös vastaajien mielipiteitä ehkäisystä ja turvallisemmasta seksistä keskustelemisesta kumppanin kanssa. Vastaajista 46 prosenttia oli sitä mieltä, että niistä asioista keskusteleminen kumppanin kanssa on tosi helppoa. Melko vaikeaksi asiasta keskustelemisen koki noin neljä prosenttia vastanneista. Asiaa ei kokenut ajankohtaiseksi 21 prosenttia vastanneista. 

7. Vastaajan mielipide ehkäisystä ja turvallisemmasta seksistä puhumisesta kumppanin kanssa.

Mitkä ovat mielestäsi tavallisimpia syitä sille, ettei nuori käytä mitään ehkäisyä?

Vastaajia ohjeistettiin valitsemaan heidän mielestään kolme tavallisinta syytä, miksi nuori ei käytä mitään ehkäisyä. Nämä olivat humala (58 %), ehkäisystä ei kehdata jutella kumppanin kanssa (51 %) ja ehkäisy unohtuu hankkia etukäteen (42 %). Myös hyvään onneen luottaminen mainittiin usein syyksi ehkäisyn käyttämättä jättämiselle.

8. Mitkä ovat tavallisimpia syitä sille, ettei nuori käytä mitään ehkäisyä?