Sovinto ja anteeksi pyytäminen

Kun pyytää anteeksi, pitää tunnustaa, että on munannut. Se ei ole useinkaan helppoa. Se ei hivele itsetuntoa. Nöyrtyminen ei ole mukavaa, mutta ihmissuhteissa se on tärkeä taito.

Loukattu tarvitsee anteeksipyynnön, jotta voisi taas luottaa. Luottamus tarkoittaa ihmissuhteessa sitä, että tuntee ja tietää olevansa toiselle tärkeä. Tietää, että toinen haluaa itselle hyvää, eikä tietoisesti halua haavoittaa.

Hyvässä anteeksipyynnössä on tärkeää näyttää toiselle, että on oikeasti pahoillaan. Sanojen ja elekielen tulee olla linjassa. On tärkeää ottaa vastaan toisen pettymys ja kertoa, että ei enää toiste halua loukata samalla tavoin.

Loukkauksen suuruudesta riippuu, että kuinka kauan sovinto ottaa aikaa. Parisuhteessa on tärkeää, että molemmat tunnistavat omat virheensä ja osaavat pyytää anteeksi. Kumpikaan ei voi kantaa kaikkea vastuuta vaan molempien pitää tulla puoliväliin vastaan.

25.4.2017