Vuorovaikutus

Vuorovaikutus tarkoittaa kahden tai useamman ihmisen välistä vastavuoroista kommunikaatiota. Se on kaikkea sitä, millä tavalla olemme toisten ihmisten kanssa. Vuorovaikutus voi olla sanoja, puhetta, eleitä, ilmeitä, ääntelyitä tai katseita. Netissä vuorovaikutus voi tapahtua kirjoittaen tai se voi olla hymiöitä, lyhennesanoja tai kuvia. 

Ihmissuhteissa yksi tärkeä kommunikaation muoto on puhuminen. Siinä on läsnä paljon muutakin kuin puhutut tai kirjoitetut sanat. Myös eleet, ilmeet, äänenpainot, kosketus ja katseet ovat merkitseviä, ja ne luovat sanoille merkityksiä. Toisaalta kirjoittaminen antaa mahdollisuuden hitaampi tempoiseen vuorovaikutukseen.

Ilman vuorovaikutusta ei voi tietää, mitä toinen ihminen ajattelee. Jos luulee tietävänsä tai olettaa asioita, lopputuloksena voi olla iso väärin käsitys. Kaikissa ihmissuhteissa on tärkeää, että uskaltaa kertoa omista tunteistaan ja toiveistaan. Erityisesti se korostuu lähimmissä ihmissuhteissa, kuten seurustelusuhteessa. Sen lisäksi, että kykenee ilmaisemaan itseään, täytyy opetella kuuntelemaan ja kuulemaan kumppania.

Tekstiviestit, Some ja erilaiset keskustelualusta verkossa ovat helpottaneet ihmisten kommunikointia. Yhteyttä on helppo pitää yllä, vaikka kaveri lähtisi maailman ääriin. On kuitenkin tilanteita, joissa perinteisiä keskustelemisen tapoja, kuten asioista reilusti kasvokkain puhumalla ja ihminen kohdaten, ei voita mikään. Siinä on vissi ero, päättyykö esimerkiksi seurustelusuhde tekstiviestillä vai asiasta keskustelemalla.