Seurustelu

Seurustelu on erilaista eri-ikäisenä. Aluksi se voi olla tekstiviestien lähettämistä ihastukselle, vanhempana kahden ihmisen välistä vuorovaikutusta, yhdessä olemista ja tekemistä. Siinä on paljon samaa kuin hyvässä ystävyydessä, mutta tunteet ovat erilaiset seurustelukumppania kuin ystävää kohtaa. Lisää vuorovaikutuksesta.

Seurustelemistakin opetellaan. Se on ihmissuhdetaitojen opettelemista. Seurustelusta sovitaan yhdessä. Usein se tarkoittaa sitoutumista yhteisesti sovitulla tavalla seurustelusuhteeseen. Samaan aikaan ei yleensä seurustella romanttisessa mielessä useamman kanssa. Seurusteluun sitoutuessaan täytyy olla valmis huomiomaan toinen ihminen itsensä lisäksi. Seurustelun pitäisi olla tasavertainen ihmissuhde. Riidoista ja erimielisyyksistä.

Nuoret usein vähättelevät ensimmäisiä seurustelusuhteita, koska ne eivät ole olleet vakavia. Kuitenkin jokainen seurustelusuhde, vaikka se tarkoittaisi kahden päivän kestävää keskustelua somen kautta, on tärkeä vaihe seksuaalikehityksessä ja ihmissuhdetaitojen opettelussa. Seurustelu on juuri niin sellaista, kuin nuoret niissä kehitysvaiheessaan ovat valmiita kokemaan.

Seurustelun aloittamiseen ei ole oikeaa ikää

Ei ole olemassa sääntöä siitä, minkä ikäisenä seurustelu pitäisi aloittaa. Jokaisen nuoren tunnekehitys voi olla saman ikäisenä eri vaiheessa, joten myös seurusteluun liittyvät asiat tulevat ajankohtaiseksi eri-ikäisenä nuorilla.  Seurusteluun ei tule kiirehtiä sen vuoksi, että kaveri jos seurustelee, eikä kenenkään ole pakko seurustella. Lisää aloitteen tekemisestä.

Seurusteleva pari luo yhdessä omat pelisääntönsä myös sille, mitä seurustelu heidän kohdallaan tarkoittaa. Esimerkiksi yhteydenpidon ei siis tarvitse olla päivittäistä. On tärkeää viettää myös omaa aikaa, vaikkapa ystävien ja harrastusten parissa. Seurustelusuhteissa, kuten muissakin ihmissuhteissa, on tärkeää luottaa toiseen ja olla itse luottamuksen arvoinen, tuntea olonsa toisen seurassa hyväksi ja turvalliseksi. 

Seurustelu ei tarkoita automaattisesti seksiä

Eikä seksi ole ainoastaan yhdyntää. Se, että on valmis seurustelusuhteeseen, ei tarkoita, että on valmis seksiin. On myös tavallista, että kumppani olisi jo halukas ja valmis tekemään seksiä yhdessä, mutta toinen taas ei. Tasavertaiseen seurustelusuhteeseen ei myöskään kuuluu toisen painostaminen seksiin. Joskus seurustelusuhde voi päättyä, koska odotukset sille ovat kovin erilaiset. Lisää suhteen päättymisestä.

Laki ei ota kantaa seurusteluun

Usein nuoret kysyvät, minkä ikäisenä lain mukaan saa seurustella. Rikoslaissa ei oteta kantaa seurusteluun, vaan seksuaalisen kanssakäymiseen, jos toinen osapuoli on nuorempi kuin 16 – vuotta. Seurusteleminen ei ole siis kiellettyä, vaikka ikäeroa olisi muutama vuosi, jos suhde ei sisällä seksiä. Jos seurustelu sisältää seksiä, niin tilanne on toinen.

Jos seurustelusuhde on tasavertainen, eikä siihen liity painostamista ja hyväksikäyttöä, niin sitä ei silloin myöskään tarvitse salata. Jos kumppani haluaa salata suhteen, se voi olla merkki siitä, että hänen motiivinsa suhteelle eivät ole päivänvaloa kestäviä.