Perintötekijöiden vaikutus murrosikään

Jokaisen nuoren murrosiän kehitys on yksilöllinen. Vieläkään ei tarkkaan tiedetä, mikä laukaisee murrosiän käyntiin. Perintötekijöillä on merkityksensä. Esimerkiksi myöhään kehittyneiden vanhempien lapsi kehittyy myös usein muita myöhemmin.

Murrosiän alkamiseen ja kulkuun vaikuttavat kuitenkin myös monet muut asiat, kuten ravinto ja elämäntavat. Kaikkia vaikuttavia syitä ei vielä tunneta. Yksilöllinen vaihtelevuus murrosiän tapahtumien ajoituksessa, kuten nopeudessa ja järjestyksessä, on tavallista.

Usein murrosiän muutokset ja se, miltä aikuisena näyttää muistuttaa biologisten vanhempien kehitystä. Jokainen nuori on sekoitus molempien vanhempien perintötekijöitä.  Voi siis olla, että tyttö perii rintojen muodon isän puolen suvusta ja poika pituuden äidin puolelta. Siksi isorintainen äiti voi saada pienirintaisia tyttöjä ja pitkä isä lyhyitä poikia. Samasta syystä kaikkien perheen lasten murrosiän kehitys kulkee omalla tavallaan ja kehot ovat erilaisia, vaikka yhtäläisyyksiäkin varmasti löytyy.

Jokaisen nuoren murrosiän muutokset tapahtuvat yksilölliseen tahtiin, johon ei voida vaikuttaa kuin poikkeustapauksissa. Kahdeksannen luokan terveystarkastuksessa arvioidaan nuoren kehitystä ja murrosiän kulkua perintötekijät huomioon ottaen.