Tunteiden vuoristorata

Murrosiässä keho, mieli ja tunteet muuttuvat paljon ja monilta osin varsin lyhyessä ajassa. Harva aikuinen selviäisi enää murrosiän kaltaisesta ajanjaksosta samalla tavoin kuin nuoret selviävät. 

Tunteita on paljon. Melkein joka hetkeen omansa. Murrosiässä koetaan uudenlaisia ja voimakkaita tunteita, myös sellaisia mitä aiemmin ei ole tuntenut. Välillä tunteet kulkevat äärilaidoissaan ja mielialan vaihtelut saattavat rajoittaa elämistä. Mutta miksi niin oikeastaan tapahtuu? Tässä siihen muutama selitys:

  • Murrosiän kehon ja mielen muutokset voivat tuntua ristiriitaisilta ja hämmentäviltä.
  • Kokemus omasta itsestä vaihtelee nopeasti.
  • Kasvun ja kehityksen keskeneräisyys voi tuskastuttaa.
  • Nuori haluaa itsenäistyä vanhemmistaan, toisaalta se voi tuntua hurjalta vastuulta. 
  • Oma seksuaalisuus kiehtoo ja samanaikaisesti herättää epävarmuutta.
  • Suhde vanhempiin muuttuu. 
  • Tunteiden ymmärtäminen ja niiden kanssa pärjääminen voi tuntua hankalalta.
  • Epävarmuus siitä, kelpaako ja onko riittävän hyvä omana itsenään.

Tunteiden kanssa opetellaan tulemaan toimeen lapsesta saakka. Joskus niitä paetaan, mutta silti ne voivat tuntua kehossa esimerkiksi päänsärkynä, vatsakipuna, ärtyisyytenä ja ruokahaluttomuutena. Tunteita on hyvä opetella tunnistamaan ja nimeämään, silloin niiden kanssa oppii myös tulemaan toimeen. Lisää tunteiden ristiriitaisuudesta.

Tunteista voi ja pitää keskustella. Myös sanattoman viestinnän avulla voidaan kertoa tunteista. Sanaton viestintä on kuitenkin suppeampaa kuin sanallinen viestintä. Omille tunteilleen on hyvä myös löytää sanat, jotta niitä oppisi ymmärtämään paremmin. Lisää tunteista.