Opas on toimitetty yhteistyössä Väestöliiton ja Rikosuhripäivystyksen kanssa RAY:n ja oikeusministeriön tuella.

 

Rikosprosessi

Rikosprosessi käynnistyy, kun poliisi saa tiedon seksuaalirikoksesta. Tieto seksuaalirikoksesta voi tulla poliisille esimerkiksi rikoksen kohteeksi joutuneelta nuorelta itseltään, nuoren parissa työskentelevältä ammattilaiselta tai nuoren vanhemmalta. 

Rikosprosessilla tarkoitetaan:

  • rikosilmoituksen tekemistä
  • poliisin esitutkintaa kuulusteluineen
  • syyttäjän syyteharkintaa (mahdollinen sovittelu)
  • oikeudenkäyntiä.

Rikosprosessi voi kestää seksuaalirikosasioissa muutamasta kuukaudesta yli vuoteen. Rikoksen uhrilla ja hänen läheisillään on mahdollista saada tukea rikosprosessiin. Lisää Rikosuhripäivystyksestä.

Opas nuorille rikoksen uhreille

Oppaassa kerrotaan miten ja missä voi tehdä rikosilmoituksen, mitä poliisikuulusteluissa tapahtuu ja miten rikosprosessi etenee sen jälkeen. Siitä löytyy tietoa mahdolliseen oikeudenkäyntiin liittyvistä asioista ja erilaisista tukipalveluista, joita nuoren on mahdollisuus saada esimerkiksi oikeudenkäyntiin.