Suojaikäraja on 16 vuotta

Termiä suojaikäraja ei löydy lakikirjasta, vaan se on yleisesti käytössä oleva termi, jolla kuvataan sitä, miksi tietynlainen seksuaalinen käyttäytyminen tietyissä tilanteissa alaikäisten henkilöiden kanssa on lain vastaista.

16 vuoden suojaikärajan tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan siihen, ettei aikuinen tai alle 16- vuotiasta selkeästi vanhempi toinen nuori ryhtyisi seksuaaliseen tekoon (esimerkiksi seksuaaliset ehdotukset, hyväilyseksi, suuseksi) tai olisi yhdynnässä alle 16- vuotiaan kanssa. Alle 16- vuotiaan katsotaan olevan vielä seksuaalisessa kehityksessään keskeneräinen ja erityisen suojelun tarpeessa.

Rikoslain 20. luvussa on myös seurustelusuhteita koskeva niin sanottu rajoitussäännös. Tämän rajoitussäännön tarkoituksena on olla rankaisematta nuorten yhteisymmärryksessä tehdyistä seksuaalisista teoista tai yhdynnästä, joissa toinen on yli 16- vuotias ja toinen on alle 16- vuotias.

Suojaikäraja ei estä alle 16- vuotiasta seurustelemasta yli 16- vuotiaan kanssa, jos nuoret ovat iältään tai henkiseltä ja fyysiseltä kehitykseltään lähellä toisiaan. Mikäli nuorilla on seksuaalisia tekoja tai yhdyntöjä, niin molempien tulee olla halukkaita ja suostuvaisia siihen.

Suojaikäraja ei myöskään estä kahta alle 16-vuotiasta tekemästä toisilleen seksuaalisia tekoja tai olemasta yhdynnässä keskenään, jos molemmat sitä haluavat, eikä siihen liity painostamista, hyväksikäyttöä tai pakottamista.

18 vuoden suojaikäraja suojaa lasta ja nuorta perheensisäiseltä seksuaaliselta hyväksikäytöltä sekä luottamussuhteessa (esimerkiksi opettaja, harrasteohjaaja, valmentaja) tapahtuvilta seksuaalisilta teoilta tai yhdynnältä.

Aikuisten velvollisuus on aina selvittää, mistä seurustelu- tai seksisuhteessa on kyse, jos osapuolten ikäero tai kehitystasot ovat toisistaan poikkeavat tai jos, tilanteeseen liittyy muuta seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaavaa.