Det är inte alltid lätt att vara ung - inte är det lättare heller att vara pappa eller mamma till en tonåring!

Tonåringar skall klara av stora förändringar i kroppen och i känslor och samtidigt växa så smånigom till en självständig ung kvinna eller ung man. Samtidigt ger media hela tiden modeller om hur man skall se ut eller tänka om livet.

När barnen närmar sig sin pubertet, måste också mamma och pappa tänka igen om sitt föräldrarskap. De kan vara bekymrade om:

  • Vad skall man som föräldrar veta om fenomen och utmaningar, som de unga möter varje dag?
  • Hur kan föräldrarna skydda sina ungdomar?
  • Hur kan man stöda unga att klara sig med sina känslor och att bli självständig?
  • Hur bibehålla goda relationer med sina unga?

urpot.fi-sidorna betjänar föräldrar  på finska.