Ladda ned affischen om Åldersenlig, anpassad sexualfostran (pdf)


Det svenska affishen om sexualfostran är bearbetad av Bea Röntynen, barnmorskestuderande vid Yrkeshögskolan Arcada

Vårdlärare i barnmorskearbete (BM), hälsovårdsmagister (HVM) Pernilla Stenbäck har handlett studeranden med utvecklingsarbetet.