Välj dina egna ord

 

”För det mesta tycker jag att det hör till människans normala utveckling och är en del av barnets tillväxt. Som en nybliven mamma letar jag förstås ännu efter de rätta uttrycken och det rätta sättet att tala om saker för mitt barn när det blir aktuellt”.

”Det finns en hel del häpnad kring temat och man marker hur ens egen uppfostran (man tog saken inte upp i mitt barndomshem) spelar in och gör det svårare att diskutera ämnet nu”.


På dessa sidor ges förslag och exempel på hur frågor kring sexualiteten kan tas upp med ett barn. Det är viktigt att frågor som gäller ens egen kropp och sexualitet diskuteras för de är en väsentlig del av ett växande barns liv. Det lönar sig att tala till barnet på ett öppet, tolerant sätt, och med ett språk som barnet förstår. Då vågar barnet själv ställa frågor om saker som hon eller han inte förstår.

Varje förälder får välja själv sina egna ord och sitt eget talesätt som känns ledigt, naturligt och passande I den egna familjen.

I vår enkät frågade vi vilka benämningar på flickornas och pojkarnas könsorgan som används inom familjen.