Ett välmående och stabilt parförhållande

Befolkningsförbundets riksomfattande Parförhållandecentrum som finansieras av Penningautomatföreningen, inleddes som projekt år 2004. Centrum stöder välmågan hos personer som lever i ett parförhållande genom att främja deras relationskunskaper och -färdigheter. Målgrupper i projektet är såväl vanliga personer som tampas med parförhållandefrågor som sakkunniga som jobbar bland dessa.

Utgångspunkten är således tanken att man genom att stöda parförhållandet kan påverka såväl familjelivet som föräldraskapet på ett positivt sätt. Ett fungerande parförhållande ökar betydligt människors välmåga.

För närvarande råder det brist på yrkeshjälp i problem och kriser som gäller parförhållanden och väntetiderna till hjälp är oskäligt långa. Paren drar nytta av lätt tillgänglig information, kompetens och hjälp i frågor som gäller parförhållanden. Om problemen aktivt åtgärdas i god tid, är det möjligt att finna lösningar på dem.

Syftet med centret är att planera och pröva ut åtgärder som förebygger problem, väcka offentlig diskussion och delta i diskussioner om parförhållanden och också att ta fram lätt tillgängliga tjänster.