Biblioteket vid Institutet för Befolkningsforskning fungerar först och främst som personalbibliotek i Väestöliitto. Det betjänar också såvitt som möjligt besökare utanför Väestöliitto.

Biblioteket har en omafattande samling på finsk och internationell litteratur och mångsidig statistik på följande områden:

- befolkning
- fertilitet
- familjer
- familjepolitik
- sexuell och reproduktiv hälsa