Bibliotekets samlingar innehåller litteratur och statistik på Finlands och världens befolkning. Det finns statistik på Finlands befolkning ända från 1865. Samlingarna innehåller information både om industri- och utvecklingsländer. Centrala ämnen är befolkningsutveckling, fertilitet, familjer, familjepolitik och sexuell och reproduktiv hälsa.

Böckerna är katalogiserade i Väestöliittos POPULUS-biblioteksdatabas som kan användas på biblioteket. Biblioteket har de nödvändiga online-uppkopplingarna till externa databaser. Lånetiden av böcker utgivna är en månad. Statistik och tidskrifter utlånas inte men de kan fotokopieras. Biblioteket har en läshörna för besökare och samlingen står till förfogande på plats.

Vänligen försäkra våra öppettider genom att ringa eller per e-post.


Kontaktinformation
Tiina Helamaa informatiker
Besöksadress: Kalevagatan 16 B1 (innergård, trapp B1, källarvåning)
Postadress: PB 849, FIN-00101 Helsingfors
E-post: förnamn.efternamn@vaestoliitto.fi