e-post: förnamn.efternamn(snabel-a)vaestoliitto.fi

Direktör, forskarprofessor
Pol.dr., docent Anna Rotkirch
tel. 040 776 3086

Forskarprofessor
Pol.dr, docent Osmo Kontula
tel. 040 582 7369

Forskare:
Psyk.dr. Venla Berg
Tjänstledig 1.9.18-

Forskare
Pol.kand. Miika Mäki
tel. 040 650 7503

Forskare
Pol.kand. Tiia Sorsa
tel. 040 750 4249

Forskare
Po.mag. Kristiina Tammisalo
tel. 040 670 6431

Forskare
Pol.dr. Anna Erika Hägglund
Tjänstledig 1.8.19-

Informatiker
Pol.mag. Tiina Helamaa
Tjänstledig 1.2.-31.12.20