Foto Thomas Hagström

Främjande av sexualhälsa och rättigheter och jämlikheten mellan könen i utvecklingsländerna förbättrar kvinnornas ställning i samhället. Det i sin tur leder till att nya hiv-infektionerna minskar och den sociala och ekonomiska utvecklingen i samhällena främjas.

Den globala utvecklingsenhetens mål inom påverkningsarbetet är att förbättra och öka de centrala målgruppernas så som beslutsfattarnas, journalisternas, lärarnas och de unga beslutfattarnas kunskaper och förstående i sexualhälsa och -rättighets frågor i utvecklingsländerna. Och dessutom påverka att dessa frågor förverkligas i utvecklingsländerna.