Foto Thomas Hagström

MALAWI

I Malawi implementeras två samarbetsprojekt ena projektet är ett mera traditionellt utvecklingssamarbetsprojekt och det andra projektet är ett opinionsbildande och kapacitets byggande projekt.

Lungwena, Malawi

Väestöliitto påbörjade detta projekt 1998 på Malawis landsbygd i Lungwena. Målet med projektet är förbättra den existerande sexualhälsoservicen och främja deras tillgänglighet med hjälp av ett nätverk av volontärer. Inom projektet ökar man bybornas kunskaper i sexualhälsofrågor, främst gällande könssjukdomar, preventivmedel och dess användning och trygg moderskap.

Servicens kvalitet förbättras genom att skola personalen speciellt i frågor gällande sexualhälsa, ungdomarnas specialbehov och förbättrandet av kvalitén vid kundtillfällena.

Tillgång till service förbättras med att hämta betjäningen närmare kunderna, såkallade by-kliniker rör sig på projektområdet och skolade byvolontärer delar ut åt byborna preventivmedel och -information. Man delar också information åt byarnas nyckelpersoner, så som byhövdingarna, bybarnmorskorna, helare och de religiösa ledarna. Medel som man använder i att distribuera informationen är t.ex. via gatuteater och gruppdiskussioner.

Planeringen, implementeringen och uppföljandet av projektet gör de lokala medlemmarna, Malawis hälsovårdsministerium och Malawis universitet. Väestöliitto och Mannerheims barnskyddsförbund stöder projektet med att ge expert stöd och sköter administrationen. Projektet har till sin början finansierats av Bill & Melinda Gates Foundation och från 2004 har projektet fått finansiering från Utrikesministeriet i Finland.

Norr-Söder kooperation, Lilongwe, Malawi

Väestöliitto påbörjade 2009 ett opinionsbildningsprojekt tillsammans med Malawis familjeplanerings förening (Family Planning Association of Malawi, FPAM) . Syftet med projektet är att stöda och skola FPAMs medlemmar och arbetare i opinionsbildning och politisk påverkning inom sexualhälsa och – rättigheter så att de kan påverka inom hela Malawi för ett förbättrat sexualhälsa och – rättighets tillstånd.

Projektet finansieras av William and Flora Hewlett Foundation.