Väestöliitto bygger ett mångkulturellt Finland och stöder invandrarnas integration

Integreringen och välmående av invandrar barn och unga utgör en central del av hur det finska mångkulturella samhället kommer att se ut i framtiden. En fungerande familj och föräldraskap ger grunden till deras integration och välmående.

Vårt mål är att utveckla och påverka familjebaserad integrationsverksamhet. Detta gör vi genom konsultation, skolning, mentorskap och rådgivning.

Vi publicerar också praktiskt material för både invandrare och olika branschers experter som jobbar med invandrare.

Vi har experter som kan ge information och stöd på flera olika språk och vi har vid kulturkompetens.

För mer information om vårt arbete ta gärna kontakt. Från denna länk hittar man våra tjänster och kontakt uppgifter.

Titta också på våra finska och engelska sidor för mera information.