Vi erbjuder till den offentliga- och tredje sektorn utbildning och konsultationer i mångkulturella ärenden. Konsultationer ger vi per telefon och e-post.

Vi erbjuder också stöd och rådgivning till enskilda invandrare i Finland gällande olika ärende såsom familjeliv och barnuppfostran.

Vi har också karriär mentor program för utbildade invandrar kvinnor. Mera information om programmet hittar du här: https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/womento/

 

Vid utbildnings frågor vänligen kontakta:

Anita Novitsky
Tel: 050 325 7173
 

Vid rådgivning vänligen kontakta:

Anita Novitsky,     tel: 050 325 7173
Mina Zandkarimi,  tel: 050 325 6450