Avopareilla ei ole lain perusteella samanlaista suojaa kuin avioliiton solmineilla pareilla. Avopuolisot voivat omilla toimenpiteillään parantaa puolisonsa asemaa. Laki antaa siihen mahdollisuuden.

Avolesken suojasäännöksiä on avopuolisoiden yhteistalouden purkamista koskevassa laissa. Irtain omaisuus on lähtökohtaisesti avoparin yhteistä omaisuutta. Avopuolisolla on mahdollisuus saada taloudellista hyvitystä toisen puolison omaisuuden kartuttamiseksi antamastaan omaisuus- tai työpanoksesta. Avopuolisot voivat halutessaan poiketa lain säännöksistä tekemällä sopimuksen avoliiton päättymisen varalta.

Avoleski voi perintökaaren mukaan saada harkinnanvaraista avustusta, jos avopuolison toimeentulo on puolison kuoleman vuoksi heikentynyt. Avustusta ei saa automaattisesti, vaan harkinnan mukaan. Avustus voi olla rahaa, muuta omaisuutta tai määräaikainen käyttöoikeus omaisuuteen kuten esimerkiksi yhteiseen asuntoon.

Avopuolisolla ei ole lain mukaan oikeutta periä puolisoaan lapsettomassa parisuhteessa. Laki ei anna avoleskelle oikeutta jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen asuntoon, ellei hän omista asuntoa yksin.

Avopuolisot voivat parantaa lesken asemaa tekemällä testamentin.  Testamentilla voidaan antaa leskelle perintöoikeus tai hallintaoikeus asuntoon. Lapsilla on kuitenkin oikeus vaatia lakiosa eli puolet perintöosuudestaan. Tämä oikeus rajoittaa testamentin täytäntöönpanoa.

Avopari pystyy parhaiten suojaamaan avoleskeä tekemällä ammattitaitoisen asiantuntijan avulla sopimuksen avoliiton päättymisen varalta sekä avoparin tilanteeseen sopivan testamentin.

18.11.2015

 

Inga Koskinen
Asianajaja, varatuomari, OTK
asianajaja@ingakoskinen.fi

 

Inga Koskinen avaa lukijoille erotilanteissa sovellettavaa Suomen lainsäädäntöä. Kirjoitukset ovat informatiivisia eivätkä ne sisällä juridista neuvontaa.