Vanhempien erotilanteessa lapsen asioita säätelee laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lakia sovelletaan sekä avo- että avioliitossa olleiden lapsen vanhempien erotessa.

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Vanhemmat voivat sopia lapsen asioista sosiaaliviranomaisen vahvistamalla sopimuksella. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen, sovittelupalvelut ovat heidän käyttävissään ja viime kädessä asian ratkaisee tuomioistuin.

Vanhemmat voivat sopia siitä,

1) että lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle;

2) että lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä;

3) että lapsella on oikeus vanhempien sopimalla tavalla pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu.

Lapsen huolto voidaan uskoa toiselle vanhemmalle tai molemmille vanhemmille yhteisesti siinäkin tilanteessa, että vanhemmat jatkavat yhdessä asumista eron jälkeen. Kun lapsi asuu yhdessä asuvien vanhempiensa luona, tapaa hän molempia vanhempia eikä tapaamisoikeudesta siis sovita tai tehdä päätöstä.

Lapsen elatusavusta säädellään laissa lapsen elatuksesta. Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lain mukaan vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhemmat voivat sopia lasten menojen jakamisesta sosiaaliviranomaisen vahvistamalla sopimuksella tai tuomioistuin vahvistaa elatusavun suorittamisvelvollisuuden.

Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta taikka vanhemmat asuvat erillään. Elatusapu voidaan siis vahvistaa tarvittaessa myös silloin, kun vanhemmat asuvat yhdessä.

10.11.2016

Inga Koskinen
Asianajaja, varatuomari, OTK
asianajaja@ingakoskinen.fi

 

Inga Koskinen avaa lukijoille erotilanteissa sovellettavaa Suomen lainsäädäntöä. Kirjoitukset ovat informatiivisia eivätkä ne sisällä juridista neuvontaa.