Useimpien toive parisuhteesta on se, että parille syntyy lapsia. Lasten syntymä muuttaa parisuhdetta. Vanhemmilla on enemmän aikaa lapselle, mutta vähemmän aikaa toisilleen. Lapset ovat kuitenkin suuri kehittymismahdollisuus ja rikkaus. Lapsilta voi oppia paljon aitoutta, suoruutta ja elämäniloa.

Näille sivulle on koottu artikkeleita, jotka antavat näkökulmia siihen, miten parisuhteesta ja perheestä tehdään onnellisia.

Yhteisestä vanhemmuudesta -artikkeli vanhemmuuden ja kumppanuuden yhdistämisen tärkeydestä.
Parisuhdeajasta vauvaperheessä -Johanna Ervastin artikkeli parisuhdeajanmerkityksestä vauvaperheessä.
Parisuhteesta vauvan syntymän jälkeen -Heli Vaarasen haastattelu parisuhteen hoidosta vauvaperheessä.
Lapset ja ero -artikkeleita eron vaikutuksesta lapsiin Väestöliiton Vanhemmuus-sivustolla.
Kun vauvauutinen yllättää isän -Heli Vaarasen ja Minna Oulasmaan artikkeli.
Lasten poismuutto lisää vanhempien vapautta ja vähentää stressiä. Tyhjän pesän vaihe on merkittävä parsisuhteelle.