Ympyröi joko ”Oikein” tai ”Väärin”

1. Pystymme sopimaan kumppanini kanssa ristiriitatilanteen jälkeen ja palauttamaan läheisyyden jälleen välillemme. Oikein / Väärin

2. Pyydämme anteeksi, kun olemme loukanneet toistemme tunteita. Oikein / Väärin

3. Tulen hyvälle mielelle tietäessäni pian jälleen tapaavamme kumppanini kanssa. Oikein / Väärin

4. Kerron usein kumppanilleni siitä, millainen päivä minulla on ollut. Oikein / Väärin

5. Annan lähtösuukon tai halaan kumppaniani erotessamme tai palatessamme. Oikein / Väärin

6. Minulla on hauskaa kumppanini kanssa ja meillä on mukavia yhteisiä tekemisiä. Oikein / Väärin

7. Koen suhteessa olemisen fyysisesti ja henkisesti turvalliseksi. Oikein / Väärin

8. Kumppani käyttää mielestäni alkoholia tai muita päihteitä sopivasti. Oikein / Väärin

9. Kumppanini raha-asioiden hoito on mielestäni hyvää. Oikein / Väärin

10. Voin luottaa siihen, että kumppanini puhuu totta. Oikein / Väärin

11. Voin luottaa kumppanini uskollisuuteen. Oikein / Väärin

12. Haluan pitää kumppanini läheisenä elämässäni ja voin jakaa syvimmät
tunteeni hänen kanssaan. Oikein / Väärin

13. Voin luottaa siihen, että kumppanini on minua varten, jos tarvitsen häntä. Oikein / Väärin

14. Voin pyytää kumppaniltani lohdutusta, tukea tai varmistusta sille, että hän on
minua varten. Oikein / Väärin

15. Voimme olla asioista eri mieltä joutumatta syyttämis-puolustautumisasemiin. Oikein / Väärin

16. Kun minua ahdistaa kumppanin ajatteleminen tuo hyvää oloa. Oikein / Väärin

17. Olen tyytyväinen seksielämäämme Oikein / Väärin

18. Olen onnellinen parisuhteessamme. Oikein / Väärin

Jos teillä on lapsia:

19. Voin luottaa kumppaniini täysin lastenhoidossa. Oikein / Väärin

Parisuhteessa voi olla vaiheita, jolloin suhde ei tunnu toimivan ja pistemäärät jäävät alhaisiksi. On hyvä muistaa, että elämässä on aina vaihtelunsa. Jos huomaatte jäävänne pitemmäksi ajaksi kielteisyyden kierteeseen, on syytä pysäyttää kielteinen kierre ja löytää uutta pohjaa läheisyyden luomiselle.

Jos pistemääränne jäävät alhaisiksi, on syytä etsiä keinoja tilanteenkorjaamiseen vaikkapa pariterapian avulla.

Jos saitte hyvät pistemäärät, nauttikaa toisistanne ja suhteenne kehittämisestä. Hyvä parisuhde on yksi merkittävimpiä hyvinvoinnin ja onnellisuuden tuojia – ja onnellisuuden rajana on vain taivas.

Läheisyys syntyy lähestyttävyydestä, vastaamisesta ja myönteisestä tunnesitoutumisesta.

A. Onko kumppanisi lähestyttävissä?

1. Saan kumppanini huomion helposti kiinnitettyä itseeni. Oikein / Väärin

2. Minun on helppo saada tunneyhteys kumppaniini. Oikein / Väärin

3. Kumppanini ilmaisee, että olen ykkönen hänen elämässään. Oikein / Väärin

4. En tunne itseäni suhteessamme yksinäiseksi tai hylätyksi. Oikein / Väärin

5. Voin jakaa syvimmät tunteeni kumppanilleni. Hän kuuntelee. Oikein / Väärin

B. Vastaako kumppanisi sinulle?

1. Jos tarvitsen läheisyydentunnetta tai lohdutusta, koen kumppanini olevan siellä minua varten. Oikein / Väärin

2. Kumppanini vastaa myönteisesti pyytäessäni häntä lähelleni. Oikein / Väärin

3. Voin turvautua kumppaniini ollessani ahdistunut tai epävarma. Oikein / Väärin

4. Vaikka olisimme eri mieltä tai riitelisimme, tiedän olevani kumppanilleni tärkeä ja kykenemme löytämään tien toistemme luo. Oikein / Väärin

5. Jos tarvitsen tukea sille, kuinka tärkeä olen kumppanilleni, saan sitä kumppaniltani. Oikein / Väärin

C. Oletteko sitoutuneita myönteisesti tunnetasolla toisiinne?

1. Minulla on turvallinen, hyvä olo kumppanini lähellä. Luotan häneen. Oikein / Väärin

2. Voin uskoutua kumppanilleni melkein missä asiassa vain. Oikein / Väärin

3. Vaikka olisimme erillämme, minulla on turvallinen olo tunneyhteydestä kumppanini kanssa. Oikein / Väärin

4. Tiedän, että minun iloni, suruni, loukkaantumisen tunteet ja pelot ovat merkittäviä kumppanilleni. Oikein / Väärin

6. Koen oloni turvalliseksi ottaa tunnetason riskejä kumppanini kanssa. Oikein / Väärin