Väkivallan uhreille ja tekijöille löytyy apua. Sitä voi etsiä sekä julkiselta puolelta että järjestöistä. Olemme tähän keränneet joitakin auttavia tahoja, joista monet olivat mukana vuoden 2008 Kotirauhaa-kampanjassa.
Väestöliiton parisuhdeneuvonnassa ja -terapiassa voi myös keskustella parisuhdeväkivallasta.

Välitön hätä

 • Yleinen hätänumero 112
 • Kuntien sosiaalipäivystykset (kiireelliset asiat virka-ajan ulkopuolella)

Muu julkinen apu ja tuki

 • Terveyskeskukset
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Työterveyshuolto
 • Mielenterveystoimistot
 • Perheneuvolat
 • A-klinikat
 • Sosiaalitoimistot
 • Seurakunnat
 • Oikeusaputoimistot.

Järjestöjen tarjoama apu uhreille

Ensi- ja turvakotien liitto
Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on tukea vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.

Nettiturvakoti
Nettiturvakoti on Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämä verkkopalvelu.

Naisten Linja
Naisten Linjalla naiset ja tytöt voivat kertoa kokemastaan luottamuksellisesti ja nimettömänä. Päivystys toimii suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi ja englanniksi.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Tukinainen tarjoaa ammattiapua seksuaalisesta väkivallasta ja hyväksikäytöstä selviytymiseen.

Monika-Naiset ry
Maahanmuuttajanaisjärjestöjen keskusjärjestö, joka kehittää ja tarjoaa palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille.

Amnestyn Suomen osasto
Amnestyn Joku raja -kampanja sisältää tukea ja tietoa väkivaltaa kokeneille naisille

Rikosuhripäivystys
Maksuttomasti tukea ja neuvoja rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja todistajille. Apua saa puhelimitse, verkossa ja kasvotusten.
Auttava puhelin: 116 006
Juristin puhelinneuvonta: 0800 161 177
Rikosuhripäivystyksen chat: www.riku.fi

Non Fighting Generation ry
Järjestö tarjoaa vertaiskeskusteluryhmiä sekä yksilötyötä väkivaltaisesti oireileville nuorille Etelä- ja Itä-Suomessa

Nollalinja
Nollalinja - Auttava puhelin lähisuhdeväkivaltaa tai naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille. Väkivaltaa kokeneiden läheiset ja ammattilaiset voivat myös soittaa Nollalinjaan. Nollalinja on maksuton, ympäri vuorokauden auki oleva valtakunnallinen auttava puhelin. Soittaessa ei tarvitse kertoa nimeä ja päivystäjä ei näe puhelunnumeroa. Väkivalta- ja kriisityön ammattilaiset auttavat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Nollalinja 080 005 005 (auki 24/7).

 

Apua väkivallan tekijöille

Väkivallan käytön lopettaminen on mahdollista. Tekijän on otettava vastuu omista teoistaan ja käyttäytymisestään, sillä muutos ei koskaan ole väkivallan kohteena olleen henkilön vastuulla. Tämä vaatii tekijältä motivaatiota pitkäkestoiseen prosessiin ja ammattiapuun. Positiivisia kokemuksia väkivallan loppumisesta on syntynyt, kun tekijä on ottanut vastuun omasta käyttäytymisestään.

Jussi-työ
Jussi-työn tavoitteena on tukea miehiä löytämään väkivallattomia ongelmanratkaisukeinoja, sekä auttaa miehiä elämään turvallisesti itsensä ja läheistensä kanssa.

Lyömätön linja Espoossa 
Lyömättömän linjan Väkivallan katkaisu -ohjelman avulla voi kehittää itselleen valmiuksia ja välineitä väkivallan käytöstä eroon pääsemiseen.

Miehen linja
Miehen Linja on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti, joka keskittyy perheessä väkivaltaisesti käyttäytyneiden maahanmuuttajamiesten auttamiseen ja tukemiseen. Pohjana on Lyömätön Linja Espoossa -toiminnassa kehitetty väkivallan katkaisuohjelma.

Maria-Akatemian auttava puhelin väkivaltaisille naisille, 09 756 22260 
Päivystysajat: tiistai ja torstai klo 16-18 sekä perjantai 12-14

Miessakit ry:n Lyömätön Linja
Lyömätön Linja on lähisuhdeväkivaltaan erikoistunut toimintamuoto. Asiakkaaksi voivat hakeutua kaikki henkistä tai fyysistä väkivaltaa seurustelukumppaniaan, puolisoaan, lastaan tai muuta läheistään kohtaan käyttäneet miehet. Työmuotoina käytetään yksilö- ja paritapaamisia.

Päivitetty 26.9.2018.