Parisuhteessa voi esiintyä myös henkistä väkivaltaa. Usein uhrit kokevat henkisen väkivallan fyysistä raskaammaksi. Fyysistä väkivaltaa edeltää lähes poikkeuksetta henkinen väkivalta.

Henkistä väkivaltaa on toisen mitätöinti, halventaminen ja solvaaminen. Puolison pilkkaaminen ja nimittely erikoisesti toisten läsnä ollessa satuttaa ja murentaa itsetuntoa. Tavaroiden rikkominen on henkistä väkivaltaa, vaikka sitä ei aina sellaiseksi mielletä.

Henkinen väkivalta alkaa usein hyvin huomaamattomasti. Väkivallan kohde alkaa esimerkiksi muuttaa arkipäivän tekemisiään tai pukeutumistaan toisen miellyttämiseksi. Hän voi rajoittaa ystävien ja sukulaisten tapaamisia, jottei toinen osoittaisi mieltään. Elinpiiri alkaa kaventua vähitellen. 

Pitkälle mennessään henkistä väkivaltaa harjoittava puoliso kontrolloi ja hallitsee toisen osapuolen kaikkia tekemisiä ja eristää hänet sosiaalisesti.

Fyysisellä väkivallalla uhkailu ei sekään ole koskaan hyväksyttävää parisuhteessa. Väkivallan pelko ahdistaa, lamauttaa ja masentaa. Väkivaltaisesti käyttäytyvä puoliso ei välttämättä enää käytäkään fyysistä väkivaltaa, jos sitä on aiemmin esiintynyt. Uhka asiasta riittää antamaan valta-aseman toiselle. Monet naiset kokevat parisuhdeväkivallassa pahimmaksi asiaksi pelossa elämisen ja uhkailun.

Taloudellinen väkivalta

Henkistä väkivaltaa on myös kaikista raha-asioista yksin, neuvottelematta päättäminen. Tätä voi pahentaa tilanne, jossa puoliso hoitaa kotona lapsia eikä käy kodin ulkopuolella töissä. Puoliso voi jättää toisen ilman käyttövaroja, antaa nöyryyttävän vähän viikkorahaa tai vaatia pikkutarkkaa selvitystä kaikista menoista.

Hengellinen väkivalta

Uskoon tai uskontoon liittyvien asioiden kautta uhria voidaan syyllistää, manipuloida, väheksyä tai alistaa. Tällöin puhutaan hengellisestä väkivallasta.