Jos parisuhteessa on väkivaltaa, sillä on taipumus jatkua, uusiutua ja raaistua suhteen jatkuessa. Väkivaltaa käyttävät henkilöt voivat menestyä hyvin muilla elämän osa-alueilla, kuten työssä. Heidän ainut ongelmansa voi olla se, että he käyttävät väkivaltaa.Väkivaltaan syyllistyvä on aina itse vastuussa teoistaan.

Jotkut taustatekijät toistuvat silti väkivaltaan sortuneitten puheissa. Malli käyttäytymiseen on voitu saada omasta lapsuudesta. Miehistä, joiden isä oli väkivaltainen puolisoaan tai muita perheenjäseniään kohtaan, lähes neljä kymmenestä on ollut väkivaltainen joskus nykyistä puolisoaan kohtaan. Tämä luku perustuu suomalaisten naisten antamiin tietoihin nykyisen puolisonsa lapsuudenkodista. Se vahvistaa muissa maissa tehtyjen tutkimusten sanomaa: väkivaltainen käytös voi tietyssä mielessä periytyä sukupolvelta toiselle. Tämä on tärkeimpiä syitä sille, miksi parisuhdeväkivaltaan pitäisi puuttua varhaisessa vaiheessa.

Väkivalta ei ole luokkakysymys

Väkivaltaa esiintyy kaikissa sosiaaliluokissa. Taloudellisesti heikommassa asemassa olevien väkivalta tulee usein vain muita helpommin viranomaisten tietoon.

Väkivallan käyttäminen parisuhteessa on harkittua käyttäytymistä. Väkivaltaa käyttävät henkilöt valitsevat ajan, paikan ja tekotavan. Väkivallassa on kyse vallankäytöstä ja kontrollista, joiden avulla yritetään saada toinen ihminen toimimaan oman tahdon mukaisesti. Väkivallan käyttäjä voi tuntea olevansa heikossa ja haavoittuvassa asemassa, jolloin hänen on yritettävä palauttaa hallinta itselleen. Väkivalta tuottaa perheessä pelkoa ja uhkaa, joka johtaa luottamuksen ja turvallisuuden tunteen menetykseen.

Päihteet eivät ole selitys väkivallalle 

Päihteiden käyttö ei vapauta väkivallan tekijää vastuustaan, vaikka alkoholin väärinkäyttö onkin Suomessa yleistä. Väestökyselyiden mukaan alkoholin käyttötiheys ja etenkin humalakäyttö ovat yhteydessä väkivaltakokemusten yleisyyteen. Alkoholin viikoittainen tai sitä useammin tapahtuva humalakäyttö kasvattaa riskiä joutua väkivallan uhriksi.

Useimmat ihmiset käyttävät päihteitä, mutta he eivät silti käytä väkivaltaa. Usein väkivallan tekijä antaa itselleen syyn käyttää väkivaltaa, koska hän on päihteiden vaikutuksen alaisena. Ne, jotka käyttävät väkivaltaa päihtyneenä, käyttävät sitä usein myös selvänä. Väkivallan käyttäjä on aina vastuussa käyttäytymisestään. Väkivaltaa ei selitä myöskään se, että väkivallan uhri on päihtynyt tekohetkellä, mikä sekin on Suomessa tavanomaista.

Väkivalta traumatisoi ja masentaa usein uhrinsa. Väkivallasta kärsivillä naisilla tiedetään olevan suurempi riski päihdeongelmiin muihin naisiin verrattuna.