Tilastoissa miehet enemmistönä

Sekä miehet että naiset voivat syyllistyä väkivaltaisiin tekoihin ja harjoittaa henkistä väkivaltaa. Poliisin tietoon tulleessa parisuhdeväkivallassa suurin osa tekijöistä on miehiä.

Naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta ei ole vähentynyt merkittävästi. Pientä laskua on kyselyjen mukaan tapahtunut, mutta suuresta käänteestä parempaan ei voida puhua.

Henkirikoksia paljon, koti näyttämönä

Suomi on kaikessa väkivaltarikollisuudessa heikoilla sijoilla Euroopan unionin tilastoissa. Henkirikoksia tehdään Suomessa noin kaksinkertainen määrä jäsenmaiden keskiarvoon verrattuna.

Suomalaiset henkirikokset tehdään usein kotona ja perhepiirissä.  Suomessa naisen surmaaja on tavallisimman puoliso, entinen puoliso tai seurustelukumppani. Suomessa miehen surmaaja on puolestaan tavanomaisimmin ystävä tai tuttava.