Kaikki parisuhteet ovat erilaisia ja eri ihmisille eri asiat ovat tärkeitä. Kaikissa parisuhteissa ei tarvitse lähteä intiimimpään keskusteluun, eikä kaikilla ole siihen halua tai tarvetta. Nämä tehtävät on koottu pareille, yksilöille, joilla on halua lähteä syventämään parisuhteen keskusteluja. Voit käydä järjestyksessä tehtäviä siihen asti, kuin sinusta tuntuu luontevalta tai turvalliselta.

Kaikissa suhteissa myös keskustelun luonteessa on vaihtelua. Toisinaan voi tuntua hyvältä puhua vaikeammistakin asioista, kun taas joskus se ei tunnu luontevalta. Kuuntele siis itseäsi ja etene sen mukaan.

 
1. Arjen keskustelut

Pystyttekö puhumaan kumppanisi kanssa tavallisista arkiasioista? Tuleeko sinulla kuitenkin toisinaan tunne, että keskustelu on enemmän tiedotusta kuin asioiden jakamista? Koetko ehkä, että haluaisit saada syvemmän yhteyden puolisoosi?

Monet parit keskustelevat toistensa kanssa tällä arjen tasolla sujuvasti. Joillekin tämä on ihan riittävää. Toiset saattavat kuitenkin kokea tunteen tyhjyydestä ja merkitsemättömyydestä.

Jotta syvempiin keskusteluihin oman kumppanin kanssa olisi mahdollista päästä, on suhteessa oltava riittävän turvallista. Vahvista turvallista suhdetta kumppaniisi viettämällä aikaa hänen kanssaan.

 

Tehtävä: Ottakaa puolisonne kanssa yhteistä aikaa, jolloin arjen kiireet eivät vie tilaa. Viettäkää viikonloppu ilman suunnitelmia, tehden niitä asioita, jotka juuri sillä hetkellä tuntuvat hyviltä. Keskustelkaa tavallisista asioista niin, että tärkeimpänä päämääränä on pitää yllä kontaktia toiseen, vuorovaikutusta.

Tehtävä: Ota päämääräksi, että viikon ajan ilmaiset ainakin kerran päivässä kumppanillesi kiitosta, arvostusta. Ota itsellesi asenne: En tuomitse tai arvostele kumppaniani!

 
2. Mielipiteet

Pystytkö ilmaisemaan kumppanillesi oman mielipiteesi asioista ilman, että siitä nousisi riita tai se olisi uhka suhteelle? Entä pystyykö kumppanisi sinulle? Tuntuuko sinusta, että kumppanisi hyväksyy ja arvostaa mielipidettäsi? Tunkeeko kumppanisi sinulle aina omia näkökulmiaan vai antaako hän tilaa sinun omalle ajattelullesi?

 

Tehtävä: Ottakaa joku molempia kiinnostava aihe ja keskustelkaa siitä. Pyri siihen, että et jyrää toisen ajatuksia, vaan kuuntelet niitä kiinnostuneesti.

Tehtävä: Käykää joka päivä viikon ajan keskustelu jostakin ajankohtaisesta aiheesta ja harjoitelkaa hyväksyvää kuuntelemista.
Hyväksyvä kuunteleminen on:

Hyväksyvä ja tietoinen kuunteleminen on sitä, että kohdistat huomiosi täysin siihen, mitä kumppanisi on kertomassa. Viestitä olemuksellasi, että olet siinä kumppaniasi varten. voit kysyä häneltä tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Kuunnellessasi yritä tavoittaa kumppanisi kokemusmaailmaa, ajatuksia ja tunteita. Mielessäsi varmaan herää halua tarttua johonkin, mutta sen aika tulee myöhemmin. Nyt sinun tehtäväsi on vain kuunnella.

 
3. Toiveiden ja unelmien jakaminen

Pystytkö jakamaan kumppanisi kanssa omat toiveesi ja unelmasi? Pystyykö hän jakamaan omasi sinun kanssasi? Onko sinulla tunne, että kumppanisi kuulee ja hyväksyy unelmasi? (Unelmat eivät aina tarkoita sitä, että ne pitäisi toteuttaa) Tiedätkö, mistä puolisosi unelmoi? Unelmat myös muuttuvat. Milloin olet viimeksi kysynyt puolisoltasi tämän unelmista, toiveista?

 

Tehtävä: Kirjoita omat unelmasi ja toiveesi ylös. Pyydä kumppaniasi tekemään sama.  Jakakaa nämä unelmat toisillenne. Älkää puuttuko toistenne unelmiin. Kaikki unelmat ovat hyviä ja sallittuja.

 
4. Myönteisten tunteiden jakaminen

Onko sinun helppo/vaikea kertoa kumppanillesi myönteisistä tunteistasi? Onko kumppanisi helppo/vaikea kertoa sinulle omistaan? Onko yhdessäoloaikananne joskus ollut sellainen tilanne, jolloin teidän on ollut helppo jakaa kiintymyksen tunteita toisillenne? Milloin tämä on ollut? Mikä tässä tilanteessa on ollut erityistä?

 

Tehtävä: Kertokaa toisillenne vuorotellen, milloin olette viimeksi tunteneet suhteessa toisiinne; iloa, onnea, kiitollisuutta, jännitystä, kiihotusta, huvittuneisuutta?

Yritä kuunnellessa asettua kumppanisi asemaan ja ymmärtää kumppanisi tunteita. Miksi hän on näissä tilanteissa tuntenut niin? Jätä pois kriittisyys ja arvosteleminen.

  
5. Kiukun tunteiden jakaminen

Uskallatko sanoa kumppanillesi, kun hänen käytöksensä suututtaa sinua? Voitko ilmaista pettymystäsi suhteessa häneen? Koetko tämän turvalliseksi? Entä kumppanisi? Miten luulet hänen kokevan saman suhteessa sinuun? Ei ole helppoa ottaa vastaan toisen suuttumusta tai kritiikkiä. Tämä herättää meissä herkästi tarpeen puolustautua. Kaikki me teemme kuitenkin virheitä ja kumppanin palaute voi olla mahdollisuus myös omaan kasvuun.

 

Tehtävä: Kerro kumppanillesi muutama sellainen tilanne, jossa olet kokenut suuttumusta kumppaniasi kohtaan. Tilanne, jossa olet esimerkiksi kokenut kumppanisi toiminnan loukkaavana.

 
6. Pelon ja tarvitsevuuden tunteiden jakaminen

Uskallatko ilmaista kumppanillesi, kun olet heikoilla ja tarvitset häntä? Uskallatko kertoa hänelle, kun koet epäonnistuneesi? Kerrotko hänelle peloistasi? Entä kumppanisi, kokeeko hän voivansa jakaa sinulle näitä asioita?

Uskallamme ilmaista virheemme ja haavoittuvuutemme, kun koemme olomme hyväksytyksi ja turvalliseksi. Mieti, miten voisit luoda suhteeseen sellaisen ilmapiirin, että tämä olisi mahdollista?

 

Tehtävä: Mieti, mikä saa sinut tällä hetkellä huolestuneeksi tai pelokkaaksi suhteessa kumppaniisi? Milloin olet kokenut epäonnistuneesi? Jaa nämä kokemukset kumppanisi kanssa.

Keksi viisi asiaa, joita arvostat, ihailet kumppanissasi. Kerro nämä asiat hänelle. Pyydä kumppaniasi tekemään sama.
  
7. Syvimmät kaipaukset, hyväksytyksi tuleminen

Tuntuuko sinusta, että voit olla suhteessasi oma itsesi, hyväksytty sellaisena kuin olet? Entä kumppanisi? Pystyttekö kumppanisi kanssa luomaan sellaisen tunnelman suhteeseen, jossa on turvallista ilmaista kaikkia puolia itsessä? Uskallatko kertoa kumppanillesi mitä kaikkein eniten tarvitsisit tai toivoisit häneltä? Pystyykö hän kertomaan tämän sinulle?

 

Tehtävä: Kerro kumppanillesi muutama sellainen asia jota kaikkein eniten kaipaisit tai toivoisit häneltä. Pyydä kumppaniasi tekemään sama.

Tehtävä: Mieti ja pyydä kumppaniasi miettimään, mitä asioita voisitte arjessa tehdä toisillenne niin, että turvallinen ja hyväksyvä tunnelma suhteessanne säilyy tai paranee. Yrittäkää keksiä ainakin viisi asiaa. Kerro kumppanillesi nämä.